in English
 
 
Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus 60 op

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedot, taidot ja valmiudet, että hän pystyy työskentelemään itsenäisesti  ratkaisukeskeisenä psykoterapeuttina. Koulutus muodostaa prosessinomaisen kokonaisuuden, jossa tavoitteena on teoreettisten mallien tuntemus (teoriaseminaarit, kliiniset seminaarit, kirjallisuustehtävät, opinnäytetyö), henkilökohtaiset taidot ja tekniikoiden tuntemus (soveltavat välitehtävät, menetelmäharjoittelut, käytännön potilastyö) sekä oman elämänkokemuksen tuntemus ja itsensä johtaminen ratkaisukeskeisin keinoin (koulutuspsykoterapia).

Koulutusohjelmaan sisältyy Valviran ohjeistuksen mukaisesti:

Teoria ja menetelmäopetus (50 opintopistettä)

  • Teoriaseminaareja ja kliinisiä seminaareja 200 tuntia
  • Seminaariopetukseen välitöntä valmistautumistyötä 200 tuntia
  • Kirjallisuuteen perehtymistä (kirjallisuuden osuus noin 4000 sivua)
  • Välitehtäviä, kirjallisia reflektointeja, omaehtoisia opintokäyntejä jne.
  • Opinnäytetyö (esim. johonkin ko. psykoterapiasuuntauksen erityiskysymykseen laaja-alaista perehtymistä vaativa kirjallinen tuotos)

Psykoterapian työnohjaus (vähintään 7,5 op)

  • Psykoterapian työnohjausta 100 tuntia, joka toteutuu lähipäivien aikana todellisten asiakastilanteiden ja casetyöskentelyn keinoin
  • Työnohjaukseen valmistautumistyötä 100 tuntia (esim. oman asiakastyöskentelyn videointi)
  • Lisäksi opiskelijoille suositellaan omakustanteista yksilötyönohjausta.

Koulutettavan koulutuspsykoterapia (noin 3 op)

  • Omakohtaista koulutuspsykoterapiaa 80 tuntia, josta 10 -12 h omakustanteisena koulutuksen lähipäivien ulkopuolisena yksilökoulutuspsykoterapiana ja 68 - 70 h ryhmämuotoisena koulutuksen hintaan kuuluvana lähipäivien aikana tapahtuvana koulutuspsykoterapiana

Psykoterapeuttinen potilastyö

  • Lisäksi edellytetään koko koulutuksen ajan jatkuvaa psykoterapeuttista asiakastyötä vähintään 300 tuntia. Tätä ei lasketa koulutuksen tuntimääriin.

Kouluttajat

Pääkouluttajina toimivat psykoterapian ja pedagogiikan ammattilaiset Sirkku Ruutu (PsM, KM, ratkaisukeskeinen VET-psykoterapeutti) ja Raija Salmimies (TtM, terveydenhuollon opettaja ja ratkaisukeskeinen VET-psykoterapeutti).

Pääkouluttajien lisäksi käytetään muita alan asiantuntijoita ja hyödynnetään integratiivisesti muiden viitekehysten ammattilaisia.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot