in English
 
 
Innovation and Business Creation

Innovation and Business Creation -opintokokonaisuus pohjautuu Turun yliopiston Brahea-keskuksen erityisosaamiseen yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen, yritys-yliopistoyhteistyön ja yrityskehityksen saralla. Kokonaisuus koostuu opintojaksoista, jotka vahvistavat opiskelijoiden tietoja ja ymmärrystä innovaatioista sekä niiden merkityksestä taloudellisen hyvinvoinnin kasvattajana.

Opinnot kehittävät opiskelijoiden laajempaa liiketaloudellista ajattelua, mikä luo vahvan perustan niin uusyritysten kuin mikro- ja pienyritystenkin kestävälle pitkän aikavälin taloudelliselle kehitykselle.

Opintokokonaisuus auttaa opiskelijoita ymmärtämään oman tieteenalansa innovaatiopotentiaalia ja innovaatiolähtöisen yritystoiminnan perusperiaatteita. Tieteenalakohtaisen osaamisen lisäksi opintokokonaisuus kehittää opiskelijoiden yrittäjämäistä ajattelu- ja toimintatapaa sekä antaa työkaluja ja osaamista oman yritystoiminnan aloittamiseen.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet startup -yrityksen perustamiseen sekä tarvittava tietotaito liiketoiminnan kehityksen hallintaan.

Tutustu opinto-oppaan (2017-2018) esittelyyn opintokokonaisuuden rakenteesta ja sisällöstä. Opinto-opas vuodelle 2018-2019.

Opintoihin hakeminen

Opintokokonaisuuteen valitaan vuosittain 60 opiskelijaa syyskuussa alkaviin opintoihin. Opintokokonaisuus on tarkoitettu kandidaatin tutkinnon suorittaneille opiskelijoille.

Tutustu tarkemmin ja ilmoittaudu https://www.webropolsurveys.com/S/A8F611AEFEE44305.par

Ilmoittautuminen vuoden 2018 syksyllä alkaviin opintoihin päättyy 31.8.2018.

Kaikille ilmoittautuneille opiskelijoille lähetetään henkilökohtainen info opintokokonaisuudesta viikolla 36. 

Page in English.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot