in English
 
 
Innovation and Business Creation

Tämä monitieteinen opintokokonaisuus pohjautuu Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Brahea-keskuksen Kehittämispalveluiden erityisosaamiseen. Kokonaisuus koostuu opintojaksoista, jotka vahvistavat opiskelijoiden tietoja ja ymmärrystä innovaatioista sekä niiden merkityksestä taloudellisen hyvinvoinnin lisääjänä.

Opinnot kehittävät myös opiskelijoiden laajempaa liiketaloudellista ajattelua, mikä luo vahvan perustan niin uusyritysten kuin mikro- ja pienyritystenkin kestävälle pitkän aikavälin taloudelliselle kehitykselle.

Opintokokonaisuus auttaa niin kauppatieteiden kuin muidenkin tieteenalojen opiskelijoita ymmärtämään oman tieteenalansa innovaatiopotentiaalia ja innovaatiolähtöisen yritystoiminnan perusperiaatteita. Tieteenalakohtaisen osaamisen lisäksi opintokokonaisuus kehittää opiskelijoiden yrittäjämäistä ajattelu- ja toimintatapaa.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet startup -yrityksen perustamiseen sekä tarvittava tietotaito liiketoiminnan kehityksen hallintaan.

Tutustu opinto-oppaan esittelyyn opintokokonaisuuden rakenteesta ja sisällöstä.

Opintoihin hakeminen

Opintokokonaisuuteen valitaan vuosittain 50 eri tiedekuntien opiskelijaa syyskuussa alkaviin opintoihin. Opintokokonaisuus on tarkoitettu kandidaatin tutkinnon suorittaneille opiskelijoille.

Hakuaika vuoden 2018 syksyllä alkaviin opintoihin on 15.4 - 15.8.2018.

Opiskelijat rekisteröityvät opintoihin täyttämällä lomakkeen, Registration form. Kaikille ilmoittautuneille opiskelijoille lähetetään henkilökohtainen info opintokokonaisuudesta viikolla 34. 

Page in English.

Registration form​.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot