in English
 
 
Projektiässät

Projektiässät on turkulaisille korkeakouluopiskelijoille suunnattu monialainen valmennus, joka tarjoaa:

  • haastavia asiakasprojekteja
  • projektinhallintakokemusta
  • kokemusta monialaisesta työskentelystä
  • sparrausta ja tukea työskentelyyn
  • kontakteja ja kokemusta työnhakuun

Mitä valmennukseen kuuluu?

Asiakasprojekti

Pääpaino valmennuksessa on aidossa asiakastoimeksiannossa, jonka opiskelijat suorittavat 3 - 5 hengen monialaisissa, ja osin kansainvälisissä ryhmissä. Valmennuksen asiakkaita ovat paikalliset yritykset ja yhdistykset sekä julkisen sektorin organisaatiot. Toimeksiannoista osa on englanninkielisiä.

Valmennuspäivät

Valmennukseen sisältyy kolme yhteistä valmennuspäivää:

  1. Koko päivän starttileiri, jossa opiskelijaryhmät perehtyvät projektinhallinnan perusteisiin ja aloittavat projektinsa. 
  2. Projektikokemuksien päivä, noin 3 h. Opiskelijat pääset vaihtamaan kokemuksia toisten projektitiimien kanssa ja miettimään projektin onniostumisen edellytyksiä.
  3. Päättäjäiset, noin 3 h. Summataan projektien tulokset ja saavutukset.

Käytännön näkökulmia

Projektiässät-valmennus kestää tammikuusta toukokuuhun. Valmennuksen laskennallinen kesto opiskelijaa kohden on 135 tuntia, joka jakaantuu opiskelijaryhmän ja toimeksiantajan kesken sovittavalla tavalla em. ajanjaksolle. Valmennuksen laajuus on 5 op, ja siitä saa suoritustodistuksen Turun yliopiston Brahea-keskuksen Kehittämispalveluista. Näin ollen jokaisen opiskelijan tulee hakea valmennuksesta saatavien opintopisteiden hyväksilukua tutkintoon erikseen omasta oppiaineestaan.

Lisätietoja

www.projektiassat.fi

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot