in English
 
 
Polku - Kansainväliset opiskelijalahjakkuudet voimavarana

Opiskelijakaupunki Turku

Turun kuudessa korkeakoulussa opiskelee noin 4 000 ulkomaista vaihto- ja tutkinto-opiskelijaa noin 100 eri maasta. Tutkintoon johtavat korkeakouluopinnot aloittaa vuosittain noin 400 kv-opiskelijaa. Tämä opiskelijajoukko on uutta luova, monialainen ja kansainvälinen osaamispotentiaali koko Turun kaupunkikehitykselle ja maakunnan elinkeinoelämälle. Suurella osaa ulkomaisista tutkinto-opiskelijoista on halu jäädä opintojen jälkeen Suomeen työhön tai yrittäjäksi, mutta haasteena on muun muassa suomen kielen osaaminen ja vähäinen kokemus suomalaisesta työelämästä sekä toisaalta yritysten ja työnantajien vähäinen kokemus ulkomaisesta työvoimasta.

Hankkeen tavoitteet ja toteutus

Hankkeen päätavoitteena on muodostaa alueelliseen kumppanuuteen perustuva toimintamalli, joka edistää ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä Varsinais-Suomeen ja Suomeen eri työnantajien palvelukseen tai yrittäjiksi. Eri toimijat kokoavat ja kehittävät yhdessä koko opiskeluajan kattavan yhteisen palvelupolun, joka on opiskelijalähtöinen ja alueen kaikkien korkeakoulujen kv-opiskelijoiden saavutettavissa.

Hankkeen toimintaperiaatteena on koota eri toimijoiden jo olemassa olevat palvelut yhteen ja tarjota niitä mahdollisimman kattavasti muun muassa sähköisesti. Uusia, hankkeessa kehitettäviä palveluja kokeillaan ja pilotoidaan jo hankkeen aikana käytännössä ja yhdessä kv-opiskelijoiden sekä alueen yritysten ja työnantajien kanssa. Uudenlaisen alueellisen kumppanuuden toivotaan tuottavan entistä parempia ja kohdennetumpia palveluja kv-opiskelijoille ja vahvistavan samalla myös muun hankkeen kohderyhmän monikulttuurista osaamista, varsinaissuomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä yritysten ja työnantajien tietoisuutta ulkomaisen työvoiman tarjoamista mahdollisuuksista. 

Kohderyhmä

Varsinaisina kohderyhminä ovat korkeakoulujen kansainväliset tutkinto-opiskelijat Varsinais-Suomessa, korkeakoulujen ohjaajat ja muut kv-opiskelijoille palveluja tarjoavat, yritykset ja muut työnantajat, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan kv-opiskelijoille toimeksiantoja ja harjoittelupaikkoja sekä yritykset ja muut työnantajat, jotka ovat kiinnostuneita kv-opiskelijoiden palkkaamisesta.

Vipuvoimaa EU:lta

Keski-Suomen ELY on myöntänyt Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea hankkeelle, ja se toteutetaan ajalla 1.6.2015–31.5.2017. Hanketta koordinoi Åbo Akademi ja yhteistyökumppaneina ovat Turun yliopiston lisäksi Siirtolaisuusinstituutti, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun kaupunki.
Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot