in English
 
 
Monikulttuurisen asiantuntuntijuuden erikoistumiskoulutus

​Tausta ja tavoitteet

Kehittämishanke määrittelee maahanmuuttotyössä ja kotoutumisessa toimivien erikoistumista yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, sektoritutkimuslaitosten, tutkijaverkostojen, osaamiskeskusten, kuntien, yritysten sekä erikoistuneiden hallinnon organisaatioiden kesken. Hanke tukee valtakunnallista erikoistumiskoulutuksen sopimusvalmistelua. Erityisteemana on korkeakoulusektorien yhteistyössä määriteltävä monialainen asiantuntijuus. Hanke tuottaa myös malleja osaamiskokonaisuuden kehittymisen seuraamiseen ja ennakointiin.

Monikulttuurisuuden asiantuntijuudella tarkoitetaan osaamista, jota tarvitaan maahanmuuton ja työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden tehtävissä. Hanke on Turun yliopiston yhteiskunnallisen tiedekunnan tutkimus- ja opetusalaa. Työelämässä tarvittava osaaminen on monialaista; pääasiallinen koulutusala on yhteiskuntatieteellinen ala, mutta humanistinen, kasvatustieteellinen, oikeustieteellinen sekä kauppa- ja liiketaloustieteellinen ala muodostavat tärkeän osan asiantuntijan osaamisen kokonaisuudesta.

Kohderyhmä ja tuloksia

Asiantuntijat toimivat kunnissa, koulutusorganisaatioissa, kansalaisjärjestöissä ja yrityksissä. Käytännössä puhutaan kulttuurien välisestä viestinnästä, erilaisista kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kohtaamisesta ja kulttuuritietoisista työkäytännöistä. Työtehtävät liittyvät mm. pakolais-, ihmisoikeus- ja vähemmistötyöhön, pakolaisten vastaanotto- ja kotouttamistoimintaan, maahanmuuttajien työllistymiseen ja kotouttamiseen sekä selko- ja monikieliseen viestintään.
 
Kansainvälistyvä työelämä edellyttää erikoistunutta osaamista ratkaista etniseen moninaisuuteen liittyviä haasteita. Näitä ovat työperäinen maahanmuutto, perhesyistä Suomeen muuttavat ja ulkomaisten asiantuntijoiden osallistuminen suomalaiseen työelämään. Väestön ikääntyminen edellyttää jo nyt ulkomaisen työvoiman integroimista työyhteisöihin. Erikoistumisen ala kehittyy kotoutumisen ja integroitumisen prosessien edetessä. Monietnisyys näkyy niin organisaatioiden asiakaskunnassa kuin heille palveluja suunnittelevassa ja tarjoavassa henkilöstössä ja johdossakin. Maahanmuuttajat tulevat toimimaan myös yrittäjinä ja työllistämään sekä muita maahanmuuttajia että kantasuomalaisia.

 

 
Kehittämishanke valmistelee korkeakoulujen välistä sopimusta, jonka pohjalta yliopistot ja ammattikorkeakoulut voisivat käynnistää ensimmäisen erikoistumiskoulutuksen monikulttuurisen asiantuntijan erikoistumiseen vuoden 2017 alussa.
 
Lisätietoa: projektipäällikkö Kia Lundqvist, 0400 156 137

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot