in English
 
 
Lähiruoan ekologisten vaikutusten selvitys

Tausta

Lähiruoan ekologisista vaikutuksista ei ole vielä riittävästi tietoa. Tätä tietoa kaipaavat niin kuluttajat kuin ruoan tuottajat. Lähiruoasta kuluttajille muodostuneet mielikuvat ja odotukset sekä todellisuus eivät täysin kohtaa; lähiruokaa koskevan tietopohjan, argumentaation ja mielikuvan välinen kuilu on saatava umpeen. Lähiruokaviestinnälle on luotava yksiselitteinen eri mittakaavat huomioon ottava perusta. Tässä selvityksessä näihin haasteisiin tartutaan ekologisten ulottuvuuksien näkökulmasta.

Tavoitteet

Hankkeen keskeisin tavoite on pienyrittäjien toimintaedellytysten edistäminen luoden luotettavaa pohjaa ympäristönäkökulmasta kestävistä tuotantotavoista viestimiseen niin kuluttajille kuin muille hankintapäätösten tekijöille. Toisaalta osoitetaan ne kohdat, joissa yrittäjä voi säästää rahaa, resurssejaan sekä ympäristöä.

Toteutus

Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa:
  1. MTT selvittää ne mittarit ja tuottaa arviointikehikon, joilla lähiruoan ekologista paremmuutta voidaan perustella ja arvioida. Tämän vaiheen kesto on tammi-toukokuu 2013.
  2. Testataan luotujen mittareiden käyttökelpoisuutta ja selvitetään alueittain erilaisten lähiruokayritysten eri tuoteryhmien asemaa mittareiden suhteen. Tämä työvaihe kestää kesäkuusta lokakuulle. Toisen vaiheen keskeisinä alueellisina toimijoina Hämeen AMK kerää tiedot hämäläisiltä mukaan lähteneiltä yrityksiltä MTT ohjeiden mukaisesti ja vastaavasti Jyväskylän AMK kerää tiedot Keski-Suomesta ja Turun yliopisto Varsinais-Suomesta. Tässä työvaiheessa järjestetään työpajoja, joissa annetaan yrityksille valmiuksia ekologisten vaikutusten mittaamiseen, hallintaan ja ekologisten vaikutusten pienentämiseen sekä vaikutuksista viestimiseen.
  3. Laaditaan lähiruoan osalta argumentaatiopankki vuoden 2013 loppuun mennessä. Hankkeen toiminnallinen kohderyhmä on lähiruokaa tuottavat yritykset.

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen hakija on Turun yliopisto ja hankkeen toteuttajia ovat Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Jyväskylän sekä Hämeen ammattikorkeakoulut sekä Turun yliopisto. MTT toimii hankkeessa asiantuntijatahona, Jyväskylän AMK vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta ja tiedonkeruusta Keski-Suomessa, Hämeen AMK Päijät- ja Kanta-Hämeessä sekä Turun yliopisto Varsinais-Suomessa. 

Ajankohta

1.1.2013 - 30.6.2014

Rahoitus 

Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö/Lähiruokaohjelma

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot