in English
 
 
Lähiruoan koordinaatiohanke

​Hankkeen tavoitteet ja toteutus

Hankkeessa sovitetaan yhteen kansallisia, alueellisia ja kansainvälisiä lähiruokaan liittyviä toimenpiteitä sekä vahvistetaan lähiruokaan liittyvien hankkeiden ja toimijoiden välistä tiedonvaihtoa, yhteistyötä ja työnjakoa. Samalla tuetaan ja täydennetään alueilla toteutettavaa kehittämistyötä rakentamalla yhteyksiä ja suunnittelemalla yhteisiä toimenpiteitä. Viestintä on keskeinen koordinaatiohankkeen toimenpidekokonaisuus ja läpikulkevana teemana kaikessa hankkeen toiminnassa.

Lähiruoan koordinaatiohanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä maakunnallisen toiminnan ja valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden kesken ml. lähiruokaan liittyvät läheiset toimialat kuten luomu, luonnontuotteet ja (ruoka)matkailu.

Kohderyhmä

Hankkeen tärkein kohderyhmä on lähiruoka-alaan liittyvät hankkeet ja toimijat paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Näiden verkostojen kautta hyödynsaajina ovat paikalliset elintarvikeyritykset ja tuottajat sekä niiden yhteistyökumppanit eli asiakkaat kuluttajista ammattilaisiin.

Aikataulu

Hanke toteutetaan ajalla 17.6.2015-31.10.2018

Rahoitus

Lähiruoan koordinaatiohanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa (2014-2020) ja sitä rahoittaa Hämeen ELY-keskus valtakunnallisena koordinaatiohankkeena.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot