in English
 
 
Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä

Hankkeen tavoitteet

Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä -hankkeessa on tavoitteena edistää HoReCa-tukkukaupan ja suurkeittiöiden sekä paikallisten elintarvikeyritysten välistä yhteistyötä sekä viestiä paikallisruoan arvoista, taloudellisesta merkittävyydestä ja toimialasta. Viestinnän keskeinen väline on aitojamakuja.fi -sivusto, jota kehitetään em. tahojen tarpeiden pohjalta unohtamatta rinnakkaisia toimialoja, kuten matkailualan toimijoita ja sitä kautta ruokapalveluita. 

Toteutus

Elintarvikeyrityksen, HoReCa-tukkujen ja ammattikeittiöiden välisen yhteistyön helpottamiseksi kehitetään tavarantoimittajan tuotekortti ja tutustutaan em. osapuolten toimintatapoihin ympäri Suomea järjestettävissä infopäivissä. Lisäksi kootaan ja esitellään hyviä käytänteitä, joita voidaan soveltaa maan eri osissa. Hankkeessa viestitään paikallisruoan arvoista, taloudellisesta merkittävyydestä ja toimialasta. Samalla kehitetään aitojamakuja.fi -sivustoa vastaamaan entistä paremmin em. tahojen tarpeisiin ja huomioimaan ruokamatkailulliset näkökohdat.

Kohderyhmä

Elintarvikealan yritykset ja tuottajat, HoReCa-tukkutoimijat, yksityiset ja julkiset ruokapalvelut erityisesti suurkeittiöt. Lisäksi hankkeesta hyötyvät kuluttajat saadessaan tietoutta paikallisruoasta sekä em. toimijoiden yhteistyön lisääntymisen kautta ruokapalveluita käyttäessään.

Yhteistyökumppanit

Hanke toteutetaan valtakunnallisessa yhteistyössä useiden tahojen kanssa mm. Päivittäistavarakauppa PTY ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja maakunnissa toteutettavat elintarvikealan kehittämishankkeet.

Aikataulu

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2015-30.6.2017

Rahoitus

Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä -hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö (Ruokaketjun toiminnan edistäminen) 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot