in English
 
 
RUOKAePELI - Lasten ruokatietoisuuden lisääminen pelillistämisen keinoin

Taustaa

Syömällämme ruoalla on huimasti väliä sillä ruoka on avain terveyteemme. Kansalliset ravitsemussuosituksemme ohjaavat terveellisten ruokavalintojen tekemiseen ja sitä kautta terveyden edistämiseen.  Toisaalta oikeilla ruokavalinnoilla voidaan vaikuttaa olennaisesti aiheuttamaamme ympäristökuormitukseen; lähiruoan tuotanto perustuu laajalti paikallisten luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ja luonnon monimuotoisuuden tukemiseen. Valitsemamme ruoan alkuperän merkitys lähialueen elinvoimaisuuteen puolestaan on valtava. Koko Suomen tasolla maatalous- ja elintarviketalous ovat merkittäviä toimialoja niin bruttokansantuotteen osuutena kuin työllistämisvaikutuksella mitattuna.

Tavoitteet ja menetelmät

Tavoitteena on tukea alakouluikäisten lasten kasvua kriittisiksi ja vastuullisiksi ruoan kuluttajiksi ja opettaa heitä huomioimaan ja ymmärtämään ruoan useita eri ulottuvuuksia ja ruokavalintojen merkitystä.  Menetelmänä hankkeessa käytetään ruokakasvatuksen pelillistämistä eli hankkeessa kehitetään tietokoneella tai tabletilla pelattava ruokakasvatuspeli.  Pelissä lapset saavat ”yrityksen ja erehdyksen” kautta kokeilla ruokavalintojen seurauksia. Tämä kerryttää pelaajan omaa tietämystä ruoan eri ulottuvuuksista ja vähitellen hän oppii hahmottamaan ruokaan liittyvää kokonaisuutta ja soveltamaan oppimaansa omassa elämässään.

Aikataulu

Hanketta toteutetaan 1.1.2015–31.12.2016

Rahoitus

 

Hanketta rahoittavat Maa- ja metsätalousministeriö (Ruokaketjun toiminnan edistäminen), Tieteen tiedotus ry ja MTK ry.

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot