in English
 
 
Tankkivahti

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön Enevo Oy:n tarjoama sekajäteastioiden ultraäänisensoriin perustuva täyttymisen seurantajärjestelmä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kelluviin veneiden käymäläjätevesien keräysastioihin ja ulkosaaristossa sijaitseviin sekajätteen syväkeräysastioihin.
 
Toimenpiteillä parannetaan jätevesien ja kiinteän jätteen keruujärjestelmän toimintavarmuutta ja luodaan säästöjä optimoimalla jäteastioiden tyhjennysväli Saaristomerellä.
 
Jäteastioiden sensoriteknologian toimivuutta pilotoidaan yhdessä kelluvassa jätevesien keräysasemassa ja yhdessä syväkeräysastiassa purjehduskausien 20152016 aikana. Purjehduskausien välillä seurataan, miten käytetty teknologia selviytyy saariston olosuhteissa talven yli. Laite asennetaan Saaristomerellä sijaitsevaan Helsingholmin imutyhjennysasemaan.

Tavoitellut tulokset

Hankkeen tuloksena markkinoille saadaan todellisissa olosuhteissa testattu, kelluviin septitankkeihin soveltuva Tankkivahti-järjestelmä, jota sekä Pidä Saaristo Siistinä ry että muut vastaavat toimijat voivat jatkossa hyödyntää.  Lisäksi hanke tuottaa tietoa millaisia kokemuksia ja asenteita veneilijöillä on veneiden käymäläjätteiden kelluvia keräyspisteitä kohtaan.
 
Tuotettu tieto julkaistaan raporttina ja se tukee myös jatkossa veneilijöille kohdennettavaa tiedotustyötä, jolla tavoitellaan ravinnekuormituksen vähennystä Saaristomerellä.

Toteuttajat

Projektipartnereina toimivat Turun yliopiston Brahea-keskuksen Kehittämispalvelut ja Pidä Saaristo Siistinä ry, joiden kesken saatu rahoitus jakautuu. Laitetoimittajana toimii Enevo Oy.

Ajankohta

1.1.201531.12.2016

Rahoitus

Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman 4. kokeilu- ja kehittämishanke.
Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot