in English
 
 
Yhteisillä eväillä lähiruoka kasvuun Varsinais-Suomessa

Tavoitteet

  • Rakentaa Varsinais-Suomesta lähiruoan mallimaakunta, jossa lähiruokaverkosto tekee saumatonta yhteistyötä elinkeinon kilpailukyvyn parantamiseksi.
  • Lisätä lähiruokasektorilla toimivien yritysten määrää ja kasvattaa jo alalla toimivien lähiruokayritysten liikevaihtoa ja kannattavuutta.

Toimenpiteet

  • Opastaa ja tiedottaa uusista liiketoimintamalleista, trendeistä, yhteistyömahdollisuuksista sekä elintarvikelainsäädännöstä.
  • Kannustaa alalle uutta yrittäjyyttä erilaisten tilaisuuksien, kampanjoiden sekä oppilaitosyhteistyön avulla.
  • Lisätä koko lähiruokaketjun toiminnan asiakaslähtöisyyttä sekä markkinoiden tuntemista, aina elintarvikealan yrittäjästä kauppaan, ammattikeittiöön (julkinen ruokapalvelu, yksityinen HoReCa –sektori, pitopalvelu- ja matkailuyritykset), elintarvikevalvontaan ja lopulliseen kuluttajaan.

Kohderyhmä

Alkutuottajat, elintarvikkeiden jalostusta suunnittelevat toimijat, elintarvikkeita jalostavat yritykset, elintarvikkeiden vähittäiskauppa, ammattikeittiöt (julkinen ruokapalvelu, yksityinen HoReCa –sektori, pitopalvelu- ja matkailuyritykset), elintarvikevalvonta ja muut ruokaketjun sidosryhmät (mm. kunnat, kuluttajat).

Hanketoteuttajat

Turun yliopiston Brahea-keskus (koordinaattori) sekä osatoteuttajina toimivat Yrityssalo Oy, Ukipolis Oy, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä ja Paraisten kaupunki.

Toteutusaika

Hanketta toteutetaan 1.9.2015-31.12.2017.

Rahoitus

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 90 % (Varsinais-Suomen Ely-keskus) ja Varsinais-Suomen kunnat 10 %.


Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

​Projektipäällikkö Johanna Mattila

Projektipäällikkö Mervi Louhivaara

Suunnittelija Leena Arjanne

 

 

vs-lähiruoka.fi on varsinaissuomalaisen elintarvikeyrittäjän tietolaari, josta löydät ajankohtaiset tapahtumat sekä materiaalit, julkaisut ja oppaat.

Hankkeen loppuraportti