in English
 
 
Muutoksessa johtamisen tutkamalli

Muutoksessa johtamisen tutkamalli on kokonaisvaltainen, laatustandardin uusimmat vaatimukset kattava käytännönläheinen muutosjohtamisen fasilitointimalli, joka hyödyntää uusimpia tutkimustietoja sekä ketteriä ja osallistavia työmenetelmiä.

Kenelle?

Muutoksessa johtamisen tutkamalli on tarkoitettu organisaatioille / työyhteisöille

  • jotka haluavat kehittää muutoksessa elämisen taitojaan sekä saada muutosjohtamiseensa kokonaisvaltaisia työkaluja
  • jotka suunnittelevat tulevaisuudessa sertifioivansa johtamisjärjestelmänsä
  • joilla on olemassa oleva sertifioitu johtamisjärjestelmä joka halutaan päivittää vastaamaan 15.9.15 voimaan tulleita laatuvaatimuksia

Mitä?

Toimintaa monipuolisesti arvioivan tutkamallin avulla organisaation on mahdollista
fokusoida voimavaransa oikeisiin kehittämiskohteisiin, motivoida henkilöstönsä muutoksessa elämiseen ja löytää muutostyöhönsä työkalut ja toimintamallit, jotka pohjautuvat uusimpaan tutkimustietoon. Muutoksessa johtamisen tutkamalli on rakennettu ISO9001:2015 laatustandardin uusimpien vaatimusten mukaiseksi.

Miten?

Tutkamallissa on keskeistä johdon ja avainhenkilöiden osallistaminen organisaation kehittämisalueiden tunnistamiseen toiminnallisin menetelmin. Muutoksessa johtamisen tutkamalli -työväline tarjoaa siten asiakkaalle nopean ja ketterän tavan löytää fokusalueet sekä sitouttaa henkilöstö muutostoimintaan.

Mitä sisältää?

Muutoksessa johtamisen tutkamalli sisältää kolme valmennusvaihtoehtoa:

  1. Tutka -orientaatio: Valmennuspäivä (4–6 h) muutoksessa johtamiseen ja kehittämistyön fasilitointiin (á 3600,- + alv).
  2. Tutka -perusmalli: Perusmalli sisältää alkuhaastattelun, kolme puolen päivän muutosverstasta ja Follow Up -tilaisuuden johdolle ja kehittämisestä vastaaville (yhteensä 12500,- + alv).
  3. Tutkamalli+: sisältää Tutka -perusmallin lisäksi valmennuspäiviä (n. 3–4 h) tunnistettuihin kehittämistarpeisiin liittyen (á 2800,- + alv).

Ota yhteyttä! Rakennetaan yhdessä teille toimiva valmennusmalli!

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Kehittämispäällikkö Heli Trapp, KM.

Työnohjaaja ja prosessikonsultti, aikuisopettaja, systeeminen business coach

 

Muutoksessa johtamisen tutkamalli -esite