in English
 
 
Analyysi- ja ennakointipalvelut

​Analyysi- ja ennakointipalvelumme auttavat asiakkaita syventämään ymmärrystään kohdemarkkinoistaan ja kilpailutilanteesta sekä tuottavat päätöksentekoa tukevaa tietoa. Analyysit helpottavat yrityksen asemointia suhteessa kilpailijoihin ja toimialaan. Niitä voi myös käyttää nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden ja partnereiden sekä toimialan yleisen kehityksen monitoroinnissa.

Palvelumme räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan ja ne voivat sisältää esimerkiksi yksittäisten yritysten talouden kehityksen analyysin suhteessa toimialaan, nimettyihin kilpailijoihin ja toimialaan aina paikalliselta tasolta kansainvälisiin vertailuihin. Analyysien yhtenä aineistona käytetään jatkuvasti päivittyvää, maailmanlaajuisesti yli 120 miljoonan yrityksen tilinpäätöstiedot sisältävää tietokantaa. Tietokannan hakuominaisuudet mahdollistavat erittäin tarkoin määritellyn analyysijoukon muodostamisen.

Analyysi- ja ennakointipalvelut ovat arvokas työkalu pk-yritysten kehityksen ja kasvun tukemisessa sekä akateemisessa tutkimuksessa.

Esimerkkejä tutkimuspalvelujen toteutustavoista:

  • Tilinpäätöstietoon perustuvat toimiala- ja klusteriselvitykset
  • Toimialabarometrit säännöllisin väliajoin
  • Business Intellicence -selvitykset: kilpailija-analyysit, yrityksen/tuotteen sijoittuminen markkinoilla
  • Liiketoimintamallien validointi
  • Asiantuntijalausunnot
Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot