in English
 
 
Kaupunkitutkimus
​Eurooppalaisen korkeakoulualueen (European Higher Education Area, EHEA) rakentaminen
 
Euroopan Unionin komission Eurooppa 2020 -strategiassa korkea-asteen koulutuksella ja sen yhteydellä tutkimukseen ja innovointiin on keskeinen sija yhteiskuntien kehityksessä. Ns. Bolognan prosessilla tuetaan koulutusjärjestelmien uudistamista muuttuvien työelämän tarpeiden mukaiseksi. Eurooppalaisella korkeakoulualueella parannetaan korkea-asteen koulutuksen laatua ja tuloksellisuutta mm. liikkuvuuden ja rajat ylittävän yhteistyön avulla.
 
Tutustu ajankohtaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiimme vasemmalla olevan valikon kautta.
Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot