in English
 
 
Kvalitet i validering
Pohjoismaat muodostavat kiinnostavan alueen Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen kehittämisessä. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen eli osaamisen validointi on Pohjoismaissa omaksuttu keskeiseksi välineeksi lisätä koulutuksen ja työelämän yhteistyötä.
 
Pohjoismaisen aikuisten oppimisen verkoston (Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande, NVL) yhteishankkeessa tutkitaan ns. validoinnin pohjoismaisen laatumallin toimivuutta osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Tutkimusaineisto kootaan ammatillisista oppilaitoksista Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa. Alustavien tulosten mukaan osaamisen validoinnin käytännöt muodostavat koulutusorganisaatioille keskeisen välineen yhteistyön toteuttamiseksi alueensa yritysten kanssa.
Asiasana:
Tagit: