in English
 
 
Tämä on Brahea-keskus
Brahea-keskus tuottaa tutkimusperustaisia kehittämis- ja koulutuspalveluja ja rakentaa yhteyksiä yliopiston tuottaman asiantuntemuksen hyödyntämiseksi niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Keskuksen toiminta perustuukin merkittävässä määrin kansallisiin ja kansainvälisiin projekteihin.
 
Brahea-keskuksen toiminta on keskittynyt sen vahvuusalueille:
Viitekehyksenä on kiertotalous ja kestävä kehitys, joiden mukanaolo on tärkeää kaikessa toiminnassa.
 
Brahea-keskus:
  • luo mahdollisuuksia yrityksille ja julkisille organisaatioille tehdä yhteistyötä tutkimusperustaisen toiminnan kautta
  • järjestää merenkulun ja siihen läheisesti liittyvien alojen täydennyskoulutusta, tutkimus- ja asiantuntijapalveluja
  • tarjoaa eri alojen asiantuntijoille mahdollisuuksia osaamisensa uudistamiseen ja syventämiseen.
 

Brahea-keskus noudattaa laadunhallinnassaan yliopiston yhteisiä käytäntöjä.

     

​​
Asiasana:
Tagit:
 

 

 

"Keskus on merkittävä koko yliopiston kilpailukyvyn kannalta. Se edistää tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja elinikäisen oppimisen periaatteen toteutumista sekä yliopiston vuorovaikutusta toimintaympäristön kanssaKeskus on merkittävä koko yliopiston kilpailukyvyn kannalta. Se edistää tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja elinikäisen oppimisen periaatteen toteutumista sekä yliopiston vuorovaikutusta toimintaympäristön kanssa."

Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen