in English
 
 
Tutkintokoulutus

Koulutustarjonta perustutkinto-opiskelijoille

Innovation and Business Creation 25 op

Englanninkielinen Innovation & Business Creation on 25 op laajuinen opintokokonaisuus, joka on tarkoitettu kaikille innovaatiolähtöisestä yritystoiminnasta kiinnostuneille Turun yliopiston opiskelijoille tieteenalasta riippumatta. Tämä monitieteinen opintokokonaisuus pohjautuu Turun yliopiston Brahea-keskuksen kehittämispalveluiden ja kauppakorkeakoulun erityisosaamiseen. 

Opintokokonaisuus auttaa niin kauppatieteiden kuin muidenkin tieteenalojen opiskelijoita ymmärtämään oman tieteenalansa innovaatiopotentiaalia ja innovaatiolähtöisen yritystoiminnan perusperiaatteita. Tieteenalakohtaisen osaamisen lisäksi opintokokonaisuus kehittää opiskelijoiden yrittäjämäistä ajattelu- ja toimintatapaa.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet startup -yrityksen perustamiseen sekä tarvittava tietotaito liiketoiminnan kehityksen hallintaan.

Lue
lisää opintokokonaisuudesta.

Yrityskehityslaboratorio 7 op

Yrityskehityslaboratorio (Business Development Laboratory) on ohjelma, jossa liiketalouden opiskelijat pääsevät kehittämään oikeaa yritys- tai tuoteideaa liiketoiminnaksi. Ohjelman aikana opiskelijat työskentelevät ryhmänä, jonka tukena toimii joukko eri aihepiirien asiantuntijoita. Ideat perustuvat tavallisesti korkeaan teknologiaan ja ideoiden omistajat osallistuvat ryhmien toimintaan. Osallistumalla ohjelmaan opiskelijat pääsevät konkreettisesti mukaan high tech -liiketoiminnan kehittämiseen ja saavat samalla loistavan mahdollisuuden hyödyntää teoriaosaamistaan käytäntöön. 

Yrityskehityslaboratorio on menestyskonsepti, joka on otettu käyttöön myös muissa eurooppalaisyliopistoissa. Opintojakso sai vuonna 2009 Suomen ekonomiliitto SEFE:n palkinnon innovatiivisesta opetusmenetelmästä. 

Lue lisää Yrityskehityslaboratoriosta.

Koulutustarjonta jatkotutkinto-opiskelijoille

MBA4PhD 120 op - Innovaatio- ja yrittäjyyskoulutus jatko-opiskelijoille

Tällä hetkellä ICT- ja bioalojen jatko-opiskelijoiden on mahdollista suorittaa jatko-opintojensa ohessa yrittäjyyteen ja innovaatioihin keskittyvä MBA-ohjelma. Kehittämispalveluiden tarjoama MBA4PhD-ohjelma yhdistää molemmat opinnot joustavalla tavalla, lisäten tohtoritason uramahdollisuuksia. Kaksi ja puolivuotinen ohjelma on englanninkielinen ja koostuu yrittäjyyden ja innovaatioiden sekä markkinoinnin ja johtamisen moduuleista linkitettynä alakohtaisiin sisältöihin.

MBA4PhD-ohjelman aikana opiskelijat saavat tukea tutkimusaiheeseensa liittyviin innovointi- ja kaupallistamisaktiviteetteihin sekä valmiudet oman yrityksen perustamiseen ja yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. 

Lue lisää koulutuksesta.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

HenkilöhakuSeuraa yliopistoa: 
   
© Turun yliopisto