in English
 
 

Ajankohtaista


Opetusministeri selvityttää lastentarhanopettajan koulutuksen lisäämistä myös Raumalla
Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatimassa selvitystä lastentarhanopettajien koulutuksen lisäämisestä. Opetusministeri Sanni-Grahn Laasonen esitti Raumalla vieraillessaan, että yksi lisäpaikkoja avaava kouluttaja voisi olla Turun yliopiston Rauman yksikkö.

FinEd-verkoston uutiskirje 1/2017
Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten yhteyshenkilöiden tai sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.

Rauman norssi sai Lukulan
Rauman normaalikoulun kirjasto on uusiutunut. Toden teolla taistoon lukutaidon elvyttämisen puolesta ryhtyvän Lukulan avajaisissa johtava rehtori Tapio Heino toi esille huolensa siitä, että tuhansien suomalaisnuorten lukutaito on peruskoulun päättyessä niin heikko, että se rajoittaa heidän elämäänsä ja saattaa nostaa tien pystyyn jatko-opintoihin ja työelämään.

FinEd-verkoston uutiskirje 4/2016
Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten yhteyshenkilöiden tai sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.

Tohtorikoulutettavien vuosikonferenssi tukee yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista
Tämän vuoden erityisteemana oli tutkimusmetodologia.

Vierailuluentosarja turvapaikanhakijoista
Opettajankoulutuslaitos järjestää neljän luennon sarjan Turvapaikanhakijana Suomessa: tietoa ja tarinoita. Sarjan avaa maanantain 21.11. luento kurdeista.

Neuvottelukunta vahvistamaan kasvatustieteiden tiedekunnan ja sidosryhmien yhteistyötä
Kasvatustieteiden tiedekunnalle on asetettu neuvottelukunta tukemaan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen toiminnan kehittämistä.

Edistä ammatillista osaamistasi ja hae opettajien erikoistumiskoulutukseen!
Työelämässä toimiville opettajille tarjotaan uudenlainen tapa edistää omaa ammatillista osaamistaan. Se tapahtuu erikoistumalla ja tavoittelemalla erityisasiantuntijuutta tähän aihepiiriin liittyvissä asioissa.

Make it NOW! -käsityökasvatuksen konferenssi Raumalla
Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö järjesti pohjoismaiseen konferenssisarjaan kuuluvaa NordFo -konferenssin syyskuun lopussa.

Varhaiskasvatuksen mentoriopinnot 3 op
Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Opin järjestämä ja osallistujille ilmainen koulutus tarjoaa lastentarhanopettajille valmiudet toimia päiväkodissa ryhmäprosessin ohjaajana, mentorina.

Varhais- ja alkukasvattajien päivä 7.10.2016 (Materiaalit)

Studia generalia "Puomi-pelastusvälineen innovaatiotarina"
Kasvatustieteen maisteri ja paloesimies Mikko Puolitaival sai viime vuonna Palosuojelurahaston innovaa-tiopalkinnon PUOMI-pelastusvälineen kehittämisestä. Puolitaival luennoi 13.9.2016 osana opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön juhlavuoden studia generalia -luentosarjaa innovaation kehittymisestä valmiiksi tuotteeksi Rauman opettajankoulutus-yksikön opiskelijoille ja henkilökunnalle.

FinEd-verkoston uutiskirje 3/2016
Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten yhteyshenkilöiden tai sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.

Eläintarinoita - Oppimassa eläinten kanssa 3 op
Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö, Sat@Oppi järjestää varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnatun 3 op laajuisen täydennyskoulutuskokonaisuuden.

Rauman yksikön yhteinen jatkokoulutusseminaari 120-vuotisjuhlavuonna
Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön kaksipäiväisessä jatkokoulutusseminaarissa esiteltiin käynnissä olevia tutkimushankkeita ja pohdittiin mahdollisia kehityssuuntia.

Rohkaisua ja menetelmiä 6. luokan ruotsin kielen opetukseen 3 op
Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Opin järjestämä ja osallistujille ilmainen koulutus keskittyy erityisesti peruskoulun 6. luokalle soveltuviin didaktisiin menetelmiin ruotsin opetuksessa. Tavoitteena on sekä vahvistaa ja aktivoida opettajan omaa ruotsin kielen taitoa että rohkaista ja antaa välineitä ruotsin kielen käyttöön opetuksessa.

Osaamista kulttuurisesti moninaiseen kouluun ja päiväkotiin 3-14 op
Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää yhteistyössä opettajan-koulutuslaitoksen Rauman ja Turun yksiköiden kanssa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opettajille suunnatut 3-14 opintopisteen täydennys-koulutuskokonaisuudet.

VäKä - Välineitä käsityönopetuksen muutokseen 3-26 op
Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö, Sat@Oppi järjestää luokanopettajille ja käsityön aineenopettajille suunnatun täydennyskoulutuskokonaisuuden.

Uudet Opetushallituksen rahoittamat täydennyskoulutukset!
Uudet, opettajille ja varhaiskasvattajille suunnatut, Opetushallituksen kustantamat ja osallistujille maksuttomat täydennyskoulutukset ovat nyt suunnitteilla. Koulutuksia toteutetaan sekä Raumalla että Turussa. Useimmat koulutukset on tarkoitus käynnistää jo syksyn 2016 aikana.

Rauman opettajankoulutuslaitoslaisilla yhteisötaideprojekti hoivakodissa
Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön opiskelijat toteuttivat hoivakodin asukkaiden kanssa yhteisötaideprojektin. Tavoitteena oli saada hoivakotiin asukkaita miellyttävää taidetta, jota he itse pääsivät myös tekemään.

Verme-vertaisryhmämentorointi opettajille
Verme eli vertaisryhmämentorointi on uusi työssä oppimisen ja vertaistuen muoto opetusalalla. Verme-ryhmä kokoontuu yleensä iltapäivisin noin kerran kuukaudessa oppimaan keskustellen ajankohtaisista työhön liittyvistä asioista.

FinEd-verkoston uutiskirje 2/2016
Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten yhteyshenkilöiden tai sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.

FinEd-verkoston uutiskirje 1/2016
Tämä on FinEd-verkoston (ent. KASVA) uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten yhteyshenkilöiden kautta ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla. Tämä kirje on viimeinen, joka lähetetään myös FinEd/KASVAn vanhalle sähköpostilistalle.

Navigoiden kohti menestyksekästä uraa!
Kasvatustieteiden tohtorikoulutettavat pääsivät järjestyksessään toista kertaa esittelemään tutkimuksiaan vuosikonferenssissa.

Tilauskoulutuksena: Käsityön kehittäminen OPS 2014 perusteiden pohjalta –veso -päivä
Uutta tilauskoulutusta kunnille & kouluille! Tilauskoulutuksen tavoitteena on, että osallistujat arvioivat kriittisesti omaa näkemystään käsityönopetuksen tulevaisuudesta suhteessa POP 2014 normiohjaukseen ja kehittävät koulutuksen aikana linjaukset käsityö-oppiaineen koulu/kuntakohtaisen opetussuunnitelman toteuttamiseksi.

Akatemiarahoitusta opettajankoulutuslaitoksen tutkimushankkeelle - yhteistyötä Chilen ja Suomen välillä
Opettajankoulutuslaitoksen tutkimushanke "Internetiä hyödyntävien oppimistaitojen oppiminen ja opettaminen eri tiedonaloilla alakoulussa" (iFuCo) on saanut rahoitusta Suomen Akatemialta vuosille 2016–2018.

LLEES maisteriohjelman 10-vuotisjuhla
Kasvatustieteiden tiedekunnan kansainvälisen maisteriohjelman Learning, Learning Environments and Educational Systems eli LLEESin 10-vuotista taivalta juhlittiin torstaina 22.10. Aboa Vetus ja Ars Nova museoiden yhteydessä toimivassa Aula Caféssa.

Niina Junttilan tietokirja ehdolla Kanava-palkinnon saajaksi
Palkinto myönnetään vuoden parhaalle yhteiskunnan, politiikan, historian, kulttuurin tai talouden alan suomalaiselle tietokirjalle. 10 000 euron arvoisen palkinnon jakaa Aikakauslehti Kanava ja Otavan Kirjasäätiö.

Enempi on maailmaa kuin ikkunasta näkyy – uusi teos pureutuu Pohjoismaissa tehtävään vertailevaan koulutustutkimukseen
Teoksen Comparing times and spaces ovat toimittaneet kasvatustieteiden laitoksen tutkijat.

Oman ostaa Finland Universitylta apua koulutuksen vaikuttavuuden arviointiin ja tutkimustoiminnan käynnistämiseen
Omanin opetusministeriö ostaa Finland Universitylta apua opettajien täydennyskoulutuksen vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiseen sekä kasvatustieteellisen tutkimustoiminnan käynnistämiseen. Sisällön koulutukseen tuottaa Turun yliopisto. Finland Universityn toimitusjohtajan Pasi Kaskisen mukaan sopimus pitää sisällään merkittäviä mahdollisuuksia.

Koulutuksen valvonta myötävaikuttaa koulutusuudistuksiin
Apulaisprofessori Xavier Pons Itä-Pariisin yliopistosta vertaili vierailuluennollaan koulutuksen valvonnan historiallista kehitystä Englannissa ja Ranskassa. Hän luennoi aiheesta Kasvatuksen historian ja filosofian päivillä, jotka järjestettiin Turun yliopistolla 11.-12.6.

Kasvatustieteen professori Dianne Reay: Koulutuksellinen ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus kasvaa Ison-Britannian koululaitoksessa
Koulutusta, sen tuloksia ja vaikuttavuutta arvioidaan Iso-Britanniassa yhä enemmän taloudellisesta näkökulmasta toteaa Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa 28.5. luennoinut, Cambridgen yliopistossa kasvatustieteen professorina toimiva Dianne Reay.

Sirkka Ahonen ja Hans Gruber uudet kasvatustieteen kunniatohtorit
Turun yliopisto järjestää 28.-30.5. tohtoripromootion, jossa vihitään uusien tohtoreiden ohella 12 kunniatohtoria. Kasvatustieteen kunniatohtoreiksi tiedekunta on kutsunut emeritaprofessori Sirkka Ahosen Helsingin yliopistosta sekä professori Hans Gruberin Regensburgin yliopistosta Saksasta.

FinEd-verkoston uutiskirje 4/2015
Tämä on FinEd-verkoston (ent. KASVA) uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkoston sähköpostilistalle kuuluville noin kuukausittain ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.

FinEd-verkoston uutiskirje 2-3/2015
Tämä on FinEd-verkoston (ent. KASVA) uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkoston sähköpostilistalle kuuluville noin kuukausittain ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.

Haku tohtoriopintoihin helmikuussa
Vuoden ensimmäinen hakuaika tohtorintutkinnon opinto-oikeuden saamiseksi kasvatustieteiden tiedekunnassa on 3.-28.2.2015.

FinEd/KASVA-verkoston uutiskirje 1/2015
Tämä on FinEd-verkoston (ent. KASVA) uutiskirje. Kuukausittaiset uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkoston sähköpostilistalle kuuluville ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.

KASVA/FinEd-verkoston uutiskirje 2014/11-12
Tämä on FinEd-verkoston (ent. KASVA) uutiskirje. Kuukausittaiset uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkoston sähköpostilistalle kuuluville ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.

NordFo-kouluttajat koolla Raumalla
Islannin, Norjan, Tanskan ja Ruotsin käsityöalan kouluttajat kokoontuivat opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikköön NordFo-työkokoukseen marraskuun lopulla. Kokouksessa keskusteltiin opiskelijoiden liikkuvuudesta, yhteisistä tutkimusintresseistä ja kansainvälisen seminaarin järjestämisestä Suomessa syksyllä 2016.

Uusi laserleikkuri tuo lisämahdollisuuksia käsityökasvatukseen Raumalle
Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikköön on saatu syksyllä laserleikkuri, joka tuo uusia mahdollisuuksia käsityön oppimisympäristöön. Kyse on oppimisympäristön kehittämisestä, jossa yhdistetään teknisen ja tekstiilikäsityön menetelmiä.

Ministeri Kiuru: Tulevaisuuden koulu on paikka, johon kaikki haluavat aamuisin tulla
Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru vieraili Turun Normaalikoululla tutustumassa koulun toimintaan ja esittelemässä ministeriön Tulevaisuuden peruskoulu -hanketta.

Kasvatustieteiden tiedekunta juhli 40-vuotista taivaltaan
Tiedekunnan juhlaseminaari järjestettiin 10.10.2014.

Alumnit seikkailivat yliopistolla
Kasvatustieteiden tiedekunnan 40-vuotisjuhlat 10.10.2014 starttasivat alumnitapaamisella, johon toivotettiin tervetulleiksi kaikki tiedekunnasta valmistuneet ja siellä työskennelleet.

KASVAn uutiskirje 2014 / 9-10
Tämä on KASVAn uutiskirje. Kuukausittaiset uutiskirjeet lähetetään kaikille KASVAn sähköpostilistalle kuuluville ja julkaistaan KASVAn nettisivulla.

Erilaiset kielet ja kulttuurit ovat monikulttuurisen koulun rikkaus
OPPI-tohtoriohjelman järjestämä seminaari "Culturally and Linguistically Responsive Educators of the Future: A Global Imperative" kokosi yhteen opettajankoulutus-laitoksen tohtorikoulutettavia ja muuta henkilökuntaa sekä Turun normaalikoulun opettajia keskustelemaan kulttuurisesti vastuullisesta opettajuudesta ja tutkimuksesta.

Educariumissa testataan uusia oppimisympäristöjä
Pienet, helposti liikuteltavat pöydät, suuret kosketuksella ohjattavat näytöt, jaettavia tiloja, mahdollisuus syöttää omalta läppäriltä tietoa seinänäytöille. Educariumin kolmanteen kerrokseen luodut uudet oppimisympäristöt pyrkivät tarjoamaan tilan nykyaikaiselle oppimiselle.

KASVAn uutiskirje 2014/8
Tämä on KASVAn uutiskirje. Kuukausittaiset uutiskirjeet lähetetään kaikille KASVAn sähköpostilistalle kuuluville ja julkaistaan KASVAn nettisivulla.

KASVAn uutiskirje 2014 / 6-7
Tämä on KASVAn uutiskirje. Kuukausittaiset uutiskirjeet lähetetään kaikille KASVAn sähköpostilistalle kuuluville ja julkaistaan KASVAn nettisivulla.

Opettajankoulutuslaitoksen opiskelijavalinnan tulokset 2014 on julkaistu

Ruusuja valmistuneille!
Kasvatustieteiden tiedekunnan publiikissa 28.5. juhlittiin lukuvuoden aikana valmistuneita ja valmistuvia maistereita.
<<    >>