in English
 
 
Uusi uraohjauksen erikoistumiskoulutus muuttuvan työelämän tarpeisiin käynnistyy syksyllä

Turun yliopisto on mukana Itä-Suomen yliopiston ja Tampereen yliopiston kanssa käynnistämässä uuden, nykypäivän tarpeisiin vastaavan uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen.

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät työurien muutosten, koulutus- ja työelämän siirtymisen, urasuunnittelun ja osaamisen kehittämisen sekä työhyvinvoinnin ja työyhteisöjen kehittämisen kysymysten parissa. 

Koulutus tarjoaa tutkimuksellista jäsennystä yksilöllisistä uraprosesseista sekä uusia näkökulmia asiakastyön menetelmiin ja ymmärrystä ohjaustilanteista ja -vuorovaikutusosaamisesta. Tavoitteena on kehittää ja syventää uraohjauksen tehtävissä toimivien asiantuntijuutta muuttuvassa yhteiskunnassa. 

– Kasvatus- ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen perustuva uraohjauksen erikoistumiskoulutus antaa osallistujille erityiset valmiudet tukea ohjattaviensa koulutus- ja työuria keskellä yhteiskunnallista muutosta ja työelämän murrosta, kertoo opintokokonaisuuden yhtenä kouluttajana toimiva erikoissuunnittelija ja työnohjaaja Kirsti Haihu Turun yliopistosta. 

Uraohjauksen laatuun on alettu kiinnittää huomiota ohjauksen kasvavan tarpeen sekä uravalmennusten yksityisten palveluntarjoajien lisääntymisen myötä. Koulutus on monialainen, ja se toteutetaan työelämälähtöisesti lähitapaamisissa ja verkossa. Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Joensuussa toteutettavat alueelliset ryhmät edistävät vertaisoppimista. 

Kehittämishankkeessa voi suuntautua työyhteisön tai oman osaamisen kannalta keskeisiin uraohjauksen kysymyksiin. 

Uraohjauskoulutus saa tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 


Erikoistumiskoulutuksen haku päättyy 13.6.2018.
Tutustu koulutukseen ja hae: https://uraohjauserko.fi/


LR

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 29.5.2018 15:45 ,  Päivitetty 29.5.2018 15:46