in English
 
 

Ajankohtaista


Rauman normaalikoulu juhlii 120 -vuotista taivaltaan avoimin ovin 27.11. sekä kutsuvierasjuhlassa 28.11.
Rauman normaalikoulu juhlistaa tänä vuonna 120 vuotta yhtäjaksoisesti jatkunutta opetustoimintaansa. Juhlavuoden kunniaksi normaalikoulu kutsuu koululaisten perheet, koulun entiset oppilaat sekä yliopistolaiset tutustumaan koulun toimintaan avoimien ovien päivänä tiistaina 27.11. Tiistaina luvassa on myös koulun oppilaiden esityksiä Norssi Talent -esityksessä. Juhlavuosi huipentuu koulun 120-vuotisjuhlaan ja juhlakirjan julkistamiseen keskiviikkona 28.11. Tilaisuuden juhlapuheen pitää Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Kerro tutkijalle musiikkimuistoistasi!
Millaisia muistoja sinulla on koulun musiikkitunneilta? Mitä musiikki on sinulle merkinnyt elämäsi eri vaiheissa? Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä musiikissa? Ihmisten musiikkisuhdetta ja musiikin merkitystä tarkastelevaan väitöstutkimukseen kerätään nyt aineistoksi musiikkielämäkertoja. Kirjoita tutkijalle oma musiikkielämäkertasi!

Matti Lappalainen opetuksen kehittäjien maailmanjärjestön hallitukseen
Yliopistopedagogiikan yksikön erikoistutkija Matti Lappalainen on nimetty opetuksen kehittäjien ICED:in (International Consortium for Educational Development) hallitukseen.

Rohkaisua ja menetelmiä ruotsin kielen opettamiseen alaluokilla 3 op / HAKUAIKA TURUN KOULUTUKSEEN PÄÄTTYY 11.1.2019!
Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Opin järjestämä koulutus keskittyy ruotsin kielen opettamiseen peruskoulun alaluokilla. Koulutus toteutetaan saman sisältöisenä Porissa (syksy 2018) ja Turussa (kevät 2019).

ILO - Innovatiivista pedagogiikkaa lukemisen ja kirjoittamisen opettamiseen 15 op
Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos toteuttaa yhdessä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden (HY+) kanssa 15 opintopisteen laajuisen täydennyskoulutuskokonaisuuden. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmään kuuluville maksutonta.

Katso kuvat kevään 2018 publiikista

Kymmenkunta kansainvälistä Study visit -ryhmää vierailee vuosittain tiedekunnassa tutustumassa suomalaiseen koulutusosaamiseen
Toukokuun loppupuolella ryhmä amerikkalaisen Christopher Newport -yliopiston opiskelijoita vieraili Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa tutustumassa suomalaiseen opettajakoulutukseen ja suomalaisen koulujärjestelmän erityispiirteisiin. Erityisen vaikutuksen heihin teki koulukulttuuri, jossa lapsille annetaan paljon vapautta ja tilaa leikkiä.

Kulttuurinen moninaisuus varhaiskasvatuksessa -erikoistumiskoulutus alkaa syyskuussa
Neljän yliopiston yhteinen monimuoto-opintoina toteutettava erikoistumiskoulutus Kulttuurinen moninaisuus varhaiskasvatuksessa (30 op) käynnistyy syyskuussa. Erikoistumiskoulutuksen suorittanut on varhaiskasvatuksen kulttuurisen moninaisuuden asiantuntija, jolla on valmiudet osallistua oman työnsä, työympäristönsä ja kuntansa lisäksi myös kansalliseen kehittämistyöhön.

Uusi uraohjauksen erikoistumiskoulutus muuttuvan työelämän tarpeisiin käynnistyy syksyllä

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 1-15 op
Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää ensisijassa perusopetuksen opettajille suunnatun täydennyskoulutuskokonaisuuden. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, joten se on osallistujille maksutonta.

Opettaja – hae nyt syksyllä alkaviin erikoistumiskoulutuksiin!
Vielä ehdit hakea syksyllä 2018 alkaviin Kouluhyvinvoinnin erikoistumiskoulutukseen sekä Monikulttuurisuus opetustyössä -erikoistumiskoulutukseen. Koulutukset kestävät noin puolitoista vuotta ja ne toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Tule mukaan tiedekunnan alumni-iltapäivään 19.4.!
Kasvatustieteiden tiedekunnan historian ensimmäinen kasvatuksen kevätpäivä lähestyy. Kasvatuksen kevätpäivä ja siihen liittyvä alumni-iltapäivä järjestetään torstaina 19.4.

Turvallisuus opetusalalla –symposium Raumalla 26.-27.9.2018
Kolmas oppilaitosturvallisuuden symposium järjestetään Raumalla 26.–27.9.2018. Ilmoittautuminen symposiumiin alkaa viikolla 14 ja esitelmäehdotukset tulee lähettää 15.5.2018 mennessä.

Kukkivia kamelioita, aarteenetsintää ja miniatyyripuutarhoja kasvitieteellisessä puutarhassa talvilomaviikolla
Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneissa kukkivat parhaillaan Kaakkois-Aasian vuoristoseuduilta kotoisin olevat kameliat, joiden vahamaiset kukat muistuttavat ruusua. Talvilomaviikolla puutarhassa voi ihastella myös miniatyyripuutarhoja, jotka ovat namibialaisten opettajankoulutusopiskelijoiden valmistamia.

Tervetuloa kuulemaan opettajankoulutuksen uudistamisesta 27.2. – ilmoittaudu 16.2. mennessä
Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää Opettajankoulutusfoorumin paikallisen tilaisuuden Turun yliopistolla Educariumissa tiistaina 27.2.2018 klo 10-15. Kaikille avoimessa tilaisuudessa esitellään opettajankoulutuksen kehittämistä, ja sen yhteydessä on hanketori, jossa ovat esillä ministeriön rahoittamat Turun yliopistossa toimivat opettajankoulutuksen kehittämishankkeet. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Opettajankoulutusfoorumi uudistaa muun muassa luokan-, aineen- ja lastentarhanopettajien koulutusta.

FinEd-verkoston uutiskirje 4/2017
Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten yhteyshenkilöiden tai sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla. HUOM. FinEd-verkoston verkkosivut uudistetaan ja siirretään ylopistojen ulkopuoliselle palvelimelle vuoden 2018 aikana. Tämä Uutiskirje on myös viimeinen Turusta lähetettävä uutiskirje.

FinEd-verkoston uutiskirje 3/2017
Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten yhteyshenkilöiden tai sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.

Katso kevään publiikin kuvat
Toukokuisen publiikin kuvat ovat katsottavissa nettisivulla. Valmistuneet maisterit voivat myös ladata sivustolta kuvia omaan käyttöön.

FinEd-verkoston uutiskirje 2/2017
Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten yhteyshenkilöiden tai sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni -koulutukset
Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opettajille sekä suomea maahanmuuttajataustaisille opettaville opettajille suunnattuja täydennyskoulutuksia.

Lukemattomat lukemaan - Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op
Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää v. 2017-2018 esi- ja perusopetuksen opettajille suunnatun täydennyskoulutuskokonaisuuden.

VäKä - Välineitä käsityönopetuksen muutokseen 3-26 op
Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää v. 2017-2018 luokanopettajille ja käsityön aineenopettajille suunnatun täydennyskoulutuskokonaisuuden.

Opetusministeri selvityttää lastentarhanopettajan koulutuksen lisäämistä myös Raumalla
Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatimassa selvitystä lastentarhanopettajien koulutuksen lisäämisestä. Opetusministeri Sanni-Grahn Laasonen esitti Raumalla vieraillessaan, että yksi lisäpaikkoja avaava kouluttaja voisi olla Turun yliopiston Rauman yksikkö.

FinEd-verkoston uutiskirje 1/2017
Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten yhteyshenkilöiden tai sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.

Rauman norssi sai Lukulan
Rauman normaalikoulun kirjasto on uusiutunut. Toden teolla taistoon lukutaidon elvyttämisen puolesta ryhtyvän Lukulan avajaisissa johtava rehtori Tapio Heino toi esille huolensa siitä, että tuhansien suomalaisnuorten lukutaito on peruskoulun päättyessä niin heikko, että se rajoittaa heidän elämäänsä ja saattaa nostaa tien pystyyn jatko-opintoihin ja työelämään.

FinEd-verkoston uutiskirje 4/2016
Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten yhteyshenkilöiden tai sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.

Tohtorikoulutettavien vuosikonferenssi tukee yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista
Tämän vuoden erityisteemana oli tutkimusmetodologia.

Vierailuluentosarja turvapaikanhakijoista
Opettajankoulutuslaitos järjestää neljän luennon sarjan Turvapaikanhakijana Suomessa: tietoa ja tarinoita. Sarjan avaa maanantain 21.11. luento kurdeista.

Neuvottelukunta vahvistamaan kasvatustieteiden tiedekunnan ja sidosryhmien yhteistyötä
Kasvatustieteiden tiedekunnalle on asetettu neuvottelukunta tukemaan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen toiminnan kehittämistä.

Edistä ammatillista osaamistasi ja hae opettajien erikoistumiskoulutukseen!
Työelämässä toimiville opettajille tarjotaan uudenlainen tapa edistää omaa ammatillista osaamistaan. Se tapahtuu erikoistumalla ja tavoittelemalla erityisasiantuntijuutta tähän aihepiiriin liittyvissä asioissa.

Make it NOW! -käsityökasvatuksen konferenssi Raumalla
Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö järjesti pohjoismaiseen konferenssisarjaan kuuluvaa NordFo -konferenssin syyskuun lopussa.

Studia generalia "Puomi-pelastusvälineen innovaatiotarina"
Kasvatustieteen maisteri ja paloesimies Mikko Puolitaival sai viime vuonna Palosuojelurahaston innovaa-tiopalkinnon PUOMI-pelastusvälineen kehittämisestä. Puolitaival luennoi 13.9.2016 osana opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön juhlavuoden studia generalia -luentosarjaa innovaation kehittymisestä valmiiksi tuotteeksi Rauman opettajankoulutus-yksikön opiskelijoille ja henkilökunnalle.

FinEd-verkoston uutiskirje 3/2016
Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten yhteyshenkilöiden tai sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.

Rauman yksikön yhteinen jatkokoulutusseminaari 120-vuotisjuhlavuonna
Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön kaksipäiväisessä jatkokoulutusseminaarissa esiteltiin käynnissä olevia tutkimushankkeita ja pohdittiin mahdollisia kehityssuuntia.

Rauman opettajankoulutuslaitoslaisilla yhteisötaideprojekti hoivakodissa
Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön opiskelijat toteuttivat hoivakodin asukkaiden kanssa yhteisötaideprojektin. Tavoitteena oli saada hoivakotiin asukkaita miellyttävää taidetta, jota he itse pääsivät myös tekemään.

FinEd-verkoston uutiskirje 2/2016
Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten yhteyshenkilöiden tai sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.

FinEd-verkoston uutiskirje 1/2016
Tämä on FinEd-verkoston (ent. KASVA) uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten yhteyshenkilöiden kautta ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla. Tämä kirje on viimeinen, joka lähetetään myös FinEd/KASVAn vanhalle sähköpostilistalle.

Navigoiden kohti menestyksekästä uraa!
Kasvatustieteiden tohtorikoulutettavat pääsivät järjestyksessään toista kertaa esittelemään tutkimuksiaan vuosikonferenssissa.

Akatemiarahoitusta opettajankoulutuslaitoksen tutkimushankkeelle - yhteistyötä Chilen ja Suomen välillä
Opettajankoulutuslaitoksen tutkimushanke "Internetiä hyödyntävien oppimistaitojen oppiminen ja opettaminen eri tiedonaloilla alakoulussa" (iFuCo) on saanut rahoitusta Suomen Akatemialta vuosille 2016–2018.

LLEES maisteriohjelman 10-vuotisjuhla
Kasvatustieteiden tiedekunnan kansainvälisen maisteriohjelman Learning, Learning Environments and Educational Systems eli LLEESin 10-vuotista taivalta juhlittiin torstaina 22.10. Aboa Vetus ja Ars Nova museoiden yhteydessä toimivassa Aula Caféssa.

Niina Junttilan tietokirja ehdolla Kanava-palkinnon saajaksi
Palkinto myönnetään vuoden parhaalle yhteiskunnan, politiikan, historian, kulttuurin tai talouden alan suomalaiselle tietokirjalle. 10 000 euron arvoisen palkinnon jakaa Aikakauslehti Kanava ja Otavan Kirjasäätiö.

Enempi on maailmaa kuin ikkunasta näkyy – uusi teos pureutuu Pohjoismaissa tehtävään vertailevaan koulutustutkimukseen
Teoksen Comparing times and spaces ovat toimittaneet kasvatustieteiden laitoksen tutkijat.

Oman ostaa Finland Universitylta apua koulutuksen vaikuttavuuden arviointiin ja tutkimustoiminnan käynnistämiseen
Omanin opetusministeriö ostaa Finland Universitylta apua opettajien täydennyskoulutuksen vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiseen sekä kasvatustieteellisen tutkimustoiminnan käynnistämiseen. Sisällön koulutukseen tuottaa Turun yliopisto. Finland Universityn toimitusjohtajan Pasi Kaskisen mukaan sopimus pitää sisällään merkittäviä mahdollisuuksia.

Koulutuksen valvonta myötävaikuttaa koulutusuudistuksiin
Apulaisprofessori Xavier Pons Itä-Pariisin yliopistosta vertaili vierailuluennollaan koulutuksen valvonnan historiallista kehitystä Englannissa ja Ranskassa. Hän luennoi aiheesta Kasvatuksen historian ja filosofian päivillä, jotka järjestettiin Turun yliopistolla 11.-12.6.

Kasvatustieteen professori Dianne Reay: Koulutuksellinen ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus kasvaa Ison-Britannian koululaitoksessa
Koulutusta, sen tuloksia ja vaikuttavuutta arvioidaan Iso-Britanniassa yhä enemmän taloudellisesta näkökulmasta toteaa Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa 28.5. luennoinut, Cambridgen yliopistossa kasvatustieteen professorina toimiva Dianne Reay.

Sirkka Ahonen ja Hans Gruber uudet kasvatustieteen kunniatohtorit
Turun yliopisto järjestää 28.-30.5. tohtoripromootion, jossa vihitään uusien tohtoreiden ohella 12 kunniatohtoria. Kasvatustieteen kunniatohtoreiksi tiedekunta on kutsunut emeritaprofessori Sirkka Ahosen Helsingin yliopistosta sekä professori Hans Gruberin Regensburgin yliopistosta Saksasta.

FinEd-verkoston uutiskirje 4/2015
Tämä on FinEd-verkoston (ent. KASVA) uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkoston sähköpostilistalle kuuluville noin kuukausittain ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.

FinEd-verkoston uutiskirje 2-3/2015
Tämä on FinEd-verkoston (ent. KASVA) uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkoston sähköpostilistalle kuuluville noin kuukausittain ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.

Haku tohtoriopintoihin helmikuussa
Vuoden ensimmäinen hakuaika tohtorintutkinnon opinto-oikeuden saamiseksi kasvatustieteiden tiedekunnassa on 3.-28.2.2015.

FinEd/KASVA-verkoston uutiskirje 1/2015
Tämä on FinEd-verkoston (ent. KASVA) uutiskirje. Kuukausittaiset uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkoston sähköpostilistalle kuuluville ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.
<<    >>