in English
 
 
Svenska på lågstadiet - undervisningsmetoder, erfarenheter etc.

​Utbildningen sker närmast i form av en föreläsning med möjlighet till diskussion. Föreläsningen riktar sig i första hand till klasslärare som undervisar i svenska  men även till språklärare och andra intresserade.  Eftermiddagen kan också ses som en fortsättning på utbildningen ”Rohkaisua ja menetelmiä 6. luokan ruotsin kielen opetukseen”  som läsåret 2016-2017 ordnades av Sat@Oppi  i Raumo och Åbo. Utbildningens huvudspråk är svenska men utbildarna kan också vid behov använda finska.

För mer information (till exempel innehåll och anmälning) : syksy_17taydennyskoulutustilaisuus_ruotsiksi.pdfsyksy_17taydennyskoulutustilaisuus_ruotsiksi.pdf

 

Välkommen till vidareutbildning!

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 31.8.2017 14:20 ,  Päivitetty 1.9.2017 8:44