in English
 
 
Turvallisuus opetusalalla –symposium Raumalla 26.-27.9.2018

​Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos ja Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkosto OPTUKE järjestävät oppilaitosturvallisuuden symposiumin Raumalla 26.–27.9.2018.

Symposiumin teemana on oppilaitosturvallisuuteen liittyvä tutkimus ja käytännön toteutus. Osallistujiksi toivotaan tutkijoita, rehtoreita, viranomaisia, opettajia, kolmannen sektorin toimijoita, opettajaksi tai turvallisuusalalla opiskelevia sekä muita oppilaitosturvallisuusalan asiantuntijoita.

Symposiumiin toivotaan esityksiä kaikilta oppilaitostasoilta: perusopetuksesta, ammatillisesta koulutuksesta, korkea-asteelta sekä varhaiskasvatuksesta. Turvallisuutta voidaan esityksissä tarkastella monipuolisesti ja laajan turvallisuuskäsityksen mukaan esimerkiksi rakenteellisen turvallisuuden, turvallisuuden tunteen, lakien ja säädösten, turvallisuuskasvatuksen tai resilienssin näkökulmista. Symposiumiin toivotaan sekä teoreettisia, empiirisiä että esityksiä hyvistä käytänteistä, esimerkiksi ei-kaupallisista turvallisuuskampanjoista ja -oppimiskokonaisuuksista.

Katso tarkemmat tiedot ohjelmasta, ilmoittautumisesta ym. symposiumin sivuilta.

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 21.2.2018 13:50 ,  Päivitetty 28.3.2018 13:54