in English
 
 
Opettaja – hae nyt syksyllä alkaviin erikoistumiskoulutuksiin!

​Hae pian Kouluhyvinvoinnin erikoistumiskoulutuksen! Haku päättyy 13.5.

Miten opettaja voi auttaa psyykkisesti oireilevaa lasta tai nuorta, mistä asioista kollegalle saa kertoa, miten tehdä yhteistyötä lastensuojelun ammattilaisten kanssa ja miten koulusta saadaan ympäristö, jossa paitsi oppilaat myös opettajat voivat hyvin? 

Kouluhyvinvoinnin erikoistumiskoulutuksen suorittanut opettaja osaa tunnistaa psykososiaaliseen hyvinvointiin, osallisuuteen ja eriarvoistumiseen liittyviä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä prosesseja ja mekanismeja. Hän tuntee tieteellisen tutkimuksen tuottamaan evidenssiin pohjautuvat menetelmät ja välineet ja hänellä on korkeatasoiset taidot organisoida ja toimia osana moniammatillista asiantuntijayhteistyötä, jonka tavoitteena on haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten elämäntilanteen tunnistaminen ja oppilaiden negatiivisten kehityspolkujen suunnan muuttaminen.

"Olen ollut yllättynyt siitä, kuinka antoisaa ja voimaannuttavaa koulutukseen osallistuminen on ollut. Yleensä lähden lähijaksoilta kotiin ”aivan pähkinöinä” eli pää täynnä ajatuksia ja uusia ideanpoikasia." 

Tutustu koulutukseen ja hae mukaan. Vielä ehdit hakea, haku päättyy 13.5.


Haluatko kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden erityisasiantuntijaksi? Hae MONI-OPE-ERKOon, haku päättyy 1.6. 

Monikulttuurisuus opetustyössä -erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on kouluttaa kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden erityisasiantuntijoita kasvatus- ja opetusalalle. Koulutukseen osallistuja saa käytännön apuvälineitä ja menetelmiä tarkastella ja kehittää osaamistaan, työtään ja työyhteisöään kielellisesti ja kultuurisesti tietoisemmaksi ja vastuullisemmaksi.

Erikoistumisopintoihin sisältyy jokaisen osallistujan omien tavoitteiden pohjalta laadittu kehittämishanke, jonka voi toteuttaa omassa työyhteisössä. 

Osallistuja voi koulutuksen jälkeen toimia alan kehittäjänä, kouluttajana ja asiantuntijana omassa työyhteisössään tai laajemmin kunnassa, kansallisessa tai kansainvälisessä yhteistyössä. 

"Monikulttuurisuus opetustyössä -erikoistumiskoulutus vahvisti ammatillista identiteettiäni, ja sain koulutuksesta itsevarmuutta työssäni suomen kielen opettajana. Olen koulutuksen ansiosta verkostoitunut laajasti sekä alan asinatuntijoiden että kollegojen kanssa. Koulutuksessa saimme runsaasti tietoa alan uusimmista tutkimuksista, opetusmenetelmistä ja ylipäänsä siitä, mitä monikulttuurisella kentällä tapahtuu. Tunnen nyt olevani oman alani asiantuntija!" 

Tutustu koulutukseen ja hae mukaan. Haku päättyy 1.6.

 
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 8.5.2018 13:20 ,  Päivitetty 11.5.2018 14:51