in English
 
 
Tutkinnon täydentäminen, täydennyskoulutus ja erikoistumiskoulutus

Tutkinnon täydentäminen

Tutkintoa voi täydentää valmistumisen jälkeen. Opinto-oikeuden muoto riippuu siitä, kuinka kauan valmistumisesta on aikaa ja mitä opintoja aikoo suorittaa (ks. alla). Kaikkiin opintokokonaisuuksiin ei yliopistossa oteta tutkinnon täydentäjiä. 

Kasvatustieteiden tiedekunnassa tutkinnon täydentäjiä koskee pääsäsäntöisesti samat säännöt ja suoritustavat kuin tutkintoa suorittavia kasvatustieteiden tiedekunnan sivuaineopiskelijoitakin. Kasvatustieteiden tiedekunnan tarjoamien sivuaineopintojen valintaperusteista löytyy tieto, mikäli ko. opintoja tarjotaan myös tutkinnon täydentäjille. Opiskelija saa täydentävien opintojen ja erillisten opintojen suorituksista erillisen todistuksen. Täydentäviä ja erillisiä opintoja suorittavalla ei ole oikeutta liittyä ylioppilaskuntaan eikä hän siten ole oikeutettu ylioppilaskunnan tarjoamiin jäsenetuihin.

Turun yliopistossa suoritetun ylemmän tutkinnon tai varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmassa suoritetun alemman korkeakoulututkinnon jälkeen on kahden lukuvuoden ajan mahdollista suorittaa maksutta ns. täydennysopintoja. Tutkinnon täydentäjäksi ilmoittaudutaan Opiskelijakeskus Discossa.
 
Kun tutkinnon suorittamisesta on kulunut yli kaksi lukuvuotta, täydennysopintoja voi suorittaa vain erillisinä opintoina. Erilliset opinnot on tarkoitettu niille, jotka haluavat täydentää tutkintoaan sekä kenelle tahansa koulutustaustasta riippumatta esimerkiksi ammattipätevyyden lisäämiseksi. Erilliset opinnot ovat pääsääntöisesti maksullisia (poislukien mm. opettajan kelpoisuuksia tuottavat erilliset opinnot).

Kasvatustieteiden tiedekunnassa on myös mahdollista suorittaa valmistumisen jälkeen erillisiä opettajan pedagogisia opintoja (60 op) tai erillisiä erityisopettajan opintoja (60 op). Opiskelijavalinta opintoihin järjestetään vuosittain.

Täydennyskoulutus

Tiedekunnassa täydennyskoulutusta tarjoaa opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi. Lisäksi Turun normaalikoulun yhteydessä toimiva asiantuntijaosuuskunta Turun Norssi -palvelut tuottaa opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusta.
 
Opetustoimen tai varhaiskasvatuksen henkilöstölle on tarjolla mm. kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen täydennyskoulutusta.

Opettajien erikoistumiskoulutus

Työelämässä toimiville opettajille tarjotaan uudenlainen tapa edistää omaa ammatillista osaamistaan.  Se tapahtuu erikoistumalla ja tavoittelemalla erityisasiantuntijuutta tähän aihepiiriin liittyvissä asioissa. Lue lisää kasvatustieteiden tiedekunnan järjestämästä opettajien erikoistumiskoulutuksesta.

Asiasana:
Tagit: