in English
 
 
Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijavalinnan tulokset

Haku tutkinto-opiskelijaksi 2018

Yhteishaku

Kaikkien korkeakoulujen yhteishakuun kuuluvien hakukohteiden tulokset julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään 28.6.2018.

Avoimen väylä (erillishaku)

Avoimen väylän tulokset julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään 28.6.2018.

Siirtohaut

Siirtohakujen tulokset julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään 28.6.2018. 

Muut valinnat kasvatustieteiden tiedekunnassa

 • Pääaineen vaihtajat kasvatustieteiden laitoksessa (viim. 28.6.2018)
 • Laitoksen vaihtajat kasvatustieteiden tiedekunnassa (viim. 28.6.2018)

Haku sivuaine- ja erillisopintojen opiskelijaksi 2018

Opettajan pedagogiset opinnot

 • Opettajan pedagogiset opinnot (11.4.2018)
 • Opettajan pedagogiset opinnot (ja erityisopettajan opinnot) erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille (25.5.2018)
 • Erilliset opettajan pedagogiset opinnot (11.4.2018)

Erityisopettajan opinnot (erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot)

 • Erityisopettajan opinnot (ja opettajan pedagogiset opinnot) erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille (25.5.2018)
 • Erityisopettajan opinnot Turun ja Rauman luokanopettajan koulutuksen ja Rauman käsityön aineenopettajan koulutuksen opiskelijoille (8.6.2018)
 • Erilliset erityisopettajan opinnot luokan- ja aineenopettajille (27.4.2018)
 • Erilliset erityisopettajan opinnot lastentarhanopettajille (27.4.2018)

Opettajankoulutuslaitoksen sivuaineet

 • Perusopinnot, Rauma (21.3.2018)
 • Perusopinnot, Turku (21.3.2018)
 • Käsityökasvatuksen aineopinnot ja syventävät opinnot (21.3.2018)
 • Liikunnan aineopinnot (15.5.2018)
 • Musiikkikasvatuksen aineopinnot (x.x.2018)
 • Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot aineenopettajaopiskelijoille, Rauma (21.3.2018)
 • Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot aineen- ja erityisopettajaopiskelijoille, Turku (28.6.2018)
 • Terveystiedon aineopinnot (8.8.2018)
 • Digitaalisen oppimisen ja opettamisen opintokokonaisuus (28.5.2018)
Asiasana:
Tagit:

 

Oikaisumenettely

Mikäli hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen, hän tai hänen valtuuttamansa henkilö voi osoittaa perustellun, kirjallisen oikaisupyynnön tiedekuntaan 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, mitä muutosta haetaan ja millä perusteella.

 

Kysy lisää!

Opinnot Turussa: eduopo@utu.fi

Opinnot Raumalla: oporauma@utu.fi