in English
 
 
Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijavalinnan tulokset

Haku tutkinto-opiskelijaksi 2017

Yhteishaku

Kaikkien korkeakoulujen yhteishakuun kuuluvien hakukohteiden tulokset julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään 30.6.2017. Yhteishaussa mukana olevat kasvatustieteiden tiedekunnan koulutukset:
 • Kasvatustieteiden koulutus (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka):
  • haku kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon sekä haku kasvatustieteen maisterin tutkintoon
 • Luokanopettajan koulutus, Rauma
  • haku kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon sekä haku kasvatustieteen maisterin tutkintoon
 • Luokanopettajan koulutus, Turku
  • haku kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon sekä haku kasvatustieteen maisterin tutkintoon
 • Käsityön aineenopettajan koulutus
  • haku kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkintoon
 • Lastentarhanopettajan koulutus
  • haku kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon
 • Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma
  • haku kasvatustieteen maisterin tutkintoon

Avoimen väylä

Avoimen väylän tulokset julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään 30.6.2017. Avoimen väylässä on mukana kasvatustieteiden tiedekunnan osalta 

 • haku kasvatustieteiden koulutukseen (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka) kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon

Siirtohaut

Siirtohakujen tulokset julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään 30.6.2017. Siirtohauissa mukana olevat kasvatustieteiden tiedekunnan koulutukset:

 • Kasvatustieteiden koulutus (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka)
  • Turun yliopiston muista tiedekunnista siirtyvät kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon tai kasvatustieteen maisterin tutkintoon
  • muista yliopistoista vastaavista koulutuksista siirtyvät kasvatustieteen maisterin tutkintoon
 • Luokanopettajan koulutus, Rauma
  • muiden yliopistojen luokanopettajan koulutuksista siirtyvät kasvatustieteen maisterin tutkintoon
 • Luokanopettajan koulutus, Turku
  • muiden yliopistojen luokanopettajan koulutuksista siirtyvät kasvatustieteen maisterin tutkintoon
 • Lastentarhanopettajan koulutus
  • muiden yliopistojen lastentarhanopettajan koulutuksista siirtyvät kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon

Muut valinnat kasvatustieteiden tiedekunnassa

Kasvatustieteiden tiedekunnan sisäisten opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan tällä sivulla viimeistään viimeistään 30.6.2017.

 


 

Haku sivuaineopiskelijaksi 2017

Opettajan pedagogiset opinnot

Erityisopettajan opinnot (erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot)

Opettajankoulutuslaitoksen sivuaineet

Asiasana:
Tagit:

 

Oikaisumenettely

 

Mikäli hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen, hän tai hänen valtuuttamansa henkilö voi osoittaa perustellun, kirjallisen oikaisupyynnön tiedekuntaan 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, mitä muutosta haetaan ja millä perusteella.

 

Kysy lisää!

 

Opinnot Turussa: eduopo@utu.fi

Opinnot Raumalla: oporauma@utu.fi