in English
 
 
Työelämä ja harjoittelut
Kasvatustieteilijän työmarkkinat ovat laajat. Työtehtävät ulottuvat eri kouluasteiden opettajan tehtävistä koulutuksen ja kasvatuksen hallinnon, ohjauksen, suunnittelun ja tutkimuksen tehtäviin. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta valmistuneet ovat sijoittuneet valmistumisensa jälkeen hyvin työmarkkinoille. Opettajiksi valmistuneiden suurin työnantaja on luonnollisesti kuntasektori, mutta kasvatustieteilijöitä työskentelee myös yrityksissä, järjestöissä ja valtiolla.

Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkinto-ohjelmiin sisältyy harjoittelua. Opettajaksi Turussa opiskelevat harjoittelevat pääsääntöisesti Turun normaalikoulussa ja Raumalla opiskelevat pääsääntöisesi Rauman normaalikoulussa, mutta esimerkiksi erityisopettajaksi opiskelevat tai aikuiskoulutukseen suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen opiskelijat harjoittelevat muissa kouluissa tai koulutusorganisaatioissa. Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmassa (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka) opiskelevat harjoittelevat erilaisissa koulutuksen, kasvatuksen ja kehittämisen asiantuntija- tai tutkimustehtävissä. 

Lisätietoa:

Asiasana:
Tagit: