in English
 
 
Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Yliopisto-opiskelu on itsenäistä ja vaatii opintojen suunnittelua. Opintojen suunnittelun lähtökohta on opiskelun tavoitteiden hahmottelu ja siihen liittyy myös opiskelutaitojen pohdintaa. Jokainen uusi opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops) ensimmäisen opintovuoden syksyllä. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman tarkoitus on olla ennen kaikkea opintojen suunnittelun työväline, joka on osa koko opiskeluajan kestävää oppimisprosessia.  

Opintojen suunnittelussa ja opintojen etenemisen tukemisessa sinua auttavat tiedekuntien opintoasioiden henkilöt, opiskelija- ja opettajatuutorit, opinto-oppaat, opiskelijan yleisopas sekä yliopiston intra- ja verkkosivut.

Lukuvuosi

Turun yliopiston lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Kasvatustieteiden tiedekunnassa järjestetään opetusta lukuvuonna 2017-2018 ajalla 4.9.-20.12.2017 ja 8.1.-25.5.2018 . Uusien opiskelijoiden johdantopäivät järjestetään ennen varsinaisen opetuksen alkua.  

Opinto-opas ja opetusohjelmat

Opinto-oppaan ja opetusohjelmien avulla pääset suunnittelemaan opintojasi. Opinto-oppaista näet tutkintojen tavoitteet, rakenteet ja sisällöt. Lukuvuosittaiset opetustiedot puolestaan löydät opetusohjelmasta. Syyslukukauden opetusohjelmat julkaistaan viimeistään 15.8. ja kevätlukukauden viimeistään 15.12.

Sivuaineet

Oman pääaineen lisäksi opintoihin sisältyy myös sivuaineopiskelua. Tiedekunnan opinto-oppaassa kerrotaan tarkemmin, kuinka paljon sivuaineita täytyy kussakin koulutusohjelmassa opiskella. Sivuaineen voit valita Turun yliopiston oppiaineista joko oman tiedekunnan tai muiden tiedekuntien tarjonnasta. Voit hakea sivuainetta myös toisesta yliopistosta.  Sivuainevalinnoilla opiskelija saa luotua tutkinnostaan juuri itselleen sopivan kokonaisuuden. Osaan sivuaineista on erillinen haku ja valintakoe, joka saattaa olla ennen varsinaisen opetusajan alkua.

Aikaisempien opintojen hyödyntäminen

Mikäli sinulla on aikaisempia opintoja, voit hyödyntää niitä anomalla niiden perusteella hyväksilukuja (korvaavuuksia tai sisällyttämistä, ks. lisätietoa alla olevan linkin kautta)

Huom. Luokanopettajan koulutukseen (Turku) ja kasvatustieteiden koulutukseen yhteishaussa kandidaatin ja maisterin tutkintoa suorittamaan hyväksytty:

Mikäli olet aikaisemmin suorittanut 1) kasvatustieteen perusopinnot 25 op tai 2) kasvatustieteen perus- ja aineopinnot 60 op tai 3) muita yliopistollisia opintoja tai 4) korkeakoulu- tai amk-tutkinnon tai 5) amk-opintoja (ei tutkintoa), ilmoita siitä osoitteeseen eduopo@utu.fi viimeistään 1.8.2017. Tällöin pystymme ottamaan nämä huomioon mm. opetusryhmiä jakaessa.

Opintoneuvonta

Opintoihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa annetaan opintopalveluissa Turussa ja Raumalla. Opintoneuvoja ja koulutussuunnittelijat  osaavat vastata opintojaksojen sisältöä ja suoritusjärjestystä koskeviin kysymyksiin ja auttaa opintosuunnitelman tekemisessä. Opintosihteerit auttavat opintosuoritusten tallennusta ja opintosuoritusotteita koskevissa asioissa ja kansainvälisten asioiden suunnittelija mm. vaihto-opiskeluun liittyvissä asioissa. Yksittäisistä opintojaksoista saat tietoa opinto-oppaassa mainituilta vastuuopettajilta. Lisäksi opintoihin liittyvää ohjausta antavat opintopäällikkö, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija sekä opiskelija- ja opettajatuutorit.

Jos tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi, saat lisätietoa eritysjärjestelyistä yliopiston esteettömyyssuunnittelijalta (esteet(at)utu.fi / p. +358 50 597 1066).

Asiasana:
Tagit: