in English
 
 
Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Yliopisto-opiskelu on itsenäistä ja vaatii opintojen suunnittelua. Suunnittelun kanssa ei kuitenkaan tarvitse olla yksin - alla hyödyllisiä linkkejä opintojen suunnitteluun!

 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) ja opintojen suunnittelu

Opintojen suunnittelun lähtökohtana on omien tavoitteiden ja tulevaisuuden suunnitelmien pohtiminen. Jokainen uusi opiskelija laatii ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops), joka on osa koko opiskeluaja kestävää oppimisprosessia ja auttaa hahmottamaan omaa opiskelupolkua.

Sähköinen opinto-opas

Opinto-oppaan ja opetusaikataulujen avulla pääset suunnittelemaan opintojasi. Opinto-oppaista näet tutkintojen tavoitteet, rakenteet, sisällöt ja opetusaikataulut. Syyslukukauden opetusaikataulut julkaistaan viimeistään 15.8. ja kevätlukukauden viimeistään 15.11.

Sivuaineet

Oman pääaineen opintojen lisäksi opintoihin sisältyy myös sivuaineopiskelua. Eri tutkinto-ohjelmissa sivuaineiden määrät vaihtelevat riippuen tutkinnon rakenteesta. Sivuainevalinnoilla opiskelija saa luotua tutkinnostaan juuri itselleen sopivan kokonaisuuden.Tiedekunnan opinto-oppaassa (ks. yllä) kerrotaan tarkemmin, kuinka paljon sivuaineopintoja kuuluu kuhunkin tutkinto-ohjelmaan. Sivuaineen voit valita Turun yliopistossa joko omasta tiedekunnasta tai muiden tiedekuntien tarjonnasta. Sivuainetta voi hakea myös toisesta yliopistosta. Osaan sivuaineista on erillinen haku ja valintakoe, joka saattaa olla syksyllä ennen varsinaisen opetusajan alkua.

Aikaisempien opintojen hyödyntäminen

Mikäli opiskelijalla on aikaisempia korkeakouluopintoja, niitä voi tietyin ehdoin hyväksilukea nykyisiin opintoihin. Aiemmilla korkeakouluopinnoilla voi mahdollisesti joko korvata jotain tiettyjä opintojaksoja tai sitten sisällyttää niitä muihin opintoihin. Opintojen hyväksilukua voi anoa tiedekunnalta lomakkeella, joka löytyy ladattavana alla olevan linkin kautta tai paperisena Educariumin neljännestä kerroksesta, opintoasioiden käytävältä.

Huom! Jos olet yhteishaussa hyväksytty opiskelemaan luokanopettajan tutkinto-ohjelmaan (Turku) tai kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoja  ja olet aikaisemmin suorittanut:

  1. kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan perus- ja/tai aineopinnot tai
  2. muita yliopistollisia opintoja tai
  3. korkeakoulu- tai amk-tutkinnon tai
  4. amk-opintoja (ei tutkintoa) 

ilmoita siitä joko osoitteeseen eduopo@utu.fi (Turun kampuksen opiskelijat) tai oporauma@utu.fi (Rauman kampuksen opiskelijat) viimeistään 31.7.2018. Kerro myös mihin tutkinto-ohjelmaan olet tullut valituksi. Tällöin pystymme ottamaan nämä huomioon mm. opetusryhmiä jakaessa.

Opintoneuvonta

Opintoihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa annetaan opintopalveluissa Turussa ja Raumalla. Opintoneuvoja ja koulutussuunnittelijat  osaavat vastata opintojaksojen sisältöä ja suoritusjärjestystä koskeviin kysymyksiin ja auttaa opintosuunnitelman tekemisessä. Opintosihteerit auttavat opintosuoritusten tallennusta ja opintosuoritusotteita koskevissa asioissa ja kansainvälisten asioiden suunnittelija  vaihto-opiskeluun liittyvissä asioissa. Yksittäisistä opintojaksoista saat tietoa opinto-oppaassa mainituilta vastuuopettajilta. Lisäksi opintoihin liittyvää ohjausta antavat opintopäällikkö, koulutuspäällikkö (jatko-opinnot) sekä opiskelija- ja opettajatuutorit.

Jos tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi, saat lisätietoa eritysjärjestelyistä yliopiston esteettömyyssuunnittelijalta (esteet@utu.fi / p. +358 50 597 1066).

Asiasana:
Tagit: