in English
 
 
Käytännön ohjeita uudelle opiskelijalle

Yliopiston käyttäjätunnuksen aktivointi

Saadaksesi yliopiston käyttäjätunnuksen ja päästäksesi kirjautumaan yliopiston tietojärjestelmiin sinun tulee ilmoittautua yliopistoon opiskelijaksi. Ilmoittautuminen kannattaakin tehdä mahdollisimman pian! Käyttäjätunnuksen voi aktivoida aikaisintaan ilmoittautumista  seuraavana päivänä, aktivointi tehdään verkkopalvelussa. Jos sinulla ei ole käytössäsi verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta, voit hoitaa aktivoinnin käymällä yliopiston IT-palvelupisteessä. Muista ottaa mukaan henkilöllisyystodistus palvelupisteessä asioidessasi.

Käyttäjätunnuksen aktivoinnin jälkeen saat käyttöösi utu-sähköpostitilin. Kaikista opintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista tiedotetaan ensisijaisesti sen ja intranetin kautta.

Lukuvuosi

Turun yliopiston lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Kasvatustieteiden tiedekunnassa järjestetään opetusta lukuvuonna 2016-2017 ajalla 29.8.-16.12.2016 ja 9.1.-26.5.2017. Uusien opiskelijoiden johdantopäivät järjestetään ennen varsinaisen opetuksen alkua.  

Opetusaikataulut

Syyslukukauden opetusaikataulut julkaistaan viimeistään 15.8. ja kevätlukukauden viimeistään 15.12. 

Opintojen suunnittelu

Yliopisto-opiskelu on itsenäistä ja vaatii opintojen suunnittelua. Opintojen suunnittelun lähtökohta on opiskelun tavoitteiden hahmottelu ja siihen liittyy myös opiskelutaitojen pohdintaa. Opintojen suunnittelussa ja opintojen etenemisen tukemisessa sinua auttavat tiedekuntien opintoasioiden henkilöt, opiskelija- ja opettajatuutorit, opinto-oppaat, opiskelijan yleisopas sekä yliopiston intra- ja verkkosivut.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS

Jokainen uusi opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ensimmäisen opintovuoden syksyllä. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman Ttarkoitus on olla ennen kaikkea opintojen suunnittelun työväline, joka on osa koko opiskeluajan kestävää oppimisprosessia. 

Opinto-opas

Opinto-opas sisältää kasvatustieteiden tiedekunnan koulutuksien ja sivuaineiden opetussuunnitelmat sekä tutkintoja ja opintoja koskevia ohjeita ja määräyksiä. Opetussuunnitelmat on julkaistu Turun yliopiston sähköisessä opinto-oppaassa. Samasta oppaasta löytyvät lisäksi muiden tiedekuntien koulutusten opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelma on voimassa 1.8.2016-31.7.2018

Sivuaineet

Oman pääaineen lisäksi opintoihin sisältyy myös sivuaineopiskelua. Tiedekunnan opinto-oppaassa kerrotaan tarkemmin, kuinka paljon sivuaineita täytyy olla. Sivuaineen voit valita Turun yliopiston oppiaineista joko oman tiedekunnan tai muiden tiedekuntien tarjonnasta. Voit hakea sivuainetta myös toisesta yliopistosta.  Sivuainevalinnoilla opiskelija saa luotua tutkinnostaan juuri itselleen sopivan kokonaisuuden. Osaan sivuaineista on erillinen haku ja valintakoe, joka saattaa olla ennen varsinaisen opetusajan alkua.

Aikaisempien opintojen hyödyntäminen

Mikäli sinulla on aikaisempia opintoja, voit hyödyntää niitä anomalla niiden perusteella hyväksilukuja (korvaavuuksia tai sisällyttämistä, ks. lisätietoa alla olevan linkin kautta)

Huom. Luokanopettajan koulutukseen (Turku) yhteishaussa hyväksytty: Mikäli olet aikaisemmin suorittanut 1) kasvatustieteen perusopinnot 25 op tai 2) kasvatustieteen perus- ja aineopinnot 60 op tai 3) muita yliopistollisia opintoja tai 4) korkeakoulu- tai amk-tutkinnon tai 5) amk-opintoja (ei tutkintoa), ilmoita siitä osoitteeseen eduopo@utu.fi viimeistään 1.8.2016. Opetusryhmät jaetaan aikaisempien opintojen perusteella.

Opintoneuvonta

Opintoihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa annetaan opintopalveluissa Turussa ja Raumalla. Opintoneuvoja ja koulutussuunnittelijat  osaavat vastata opintojaksojen sisältöä ja suoritusjärjestystä koskeviin kysymyksiin ja auttaa opintosuunnitelman tekemisessä. Opintosihteerit auttavat opintosuoritusten tallennusta ja opintosuoritusotteita koskevissa asioissa ja kansainvälisten asioiden suunnittelija mm. vaihto-opiskeluun liittyvissä asioissa. Yksittäisistä opintojaksoista saat tietoa opinto-oppaassa mainituilta vastuuopettajilta. Lisäksi opintoihin liittyvää ohjausta antavat opintopäällikkö, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija sekä opiskelija- ja opettajatuutorit.

Jos tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi, saat lisätietoa eritysjärjestelyistä yliopiston esteettömyyssuunnittelijalta (esteettomyyssuunnittelija(a)utu.fi / p. 02 333 6235).

Asiasana:
Tagit: