in English
 
 
Koulutuksen toimialan yhteystiedot
Opintopäällikkö Mari Broberg 

mari.broberg(at)utu.fi, p. 040 515 6602
Vastaanotto sopimuksen mukaan
, huone 447

 • todistukset
 • lausunnot (opintoraha, kelpoisuudet, erivapaudet)
 • opintojen lisäajat
 • JOO-opinto-oikeudet
 • yleinen opintoneuvonta

Opintoneuvoja Suvi Vesanto (Rauman opintoneuvojan tiedot alempana)
eduopo(at)utu.fi, p. 029 450 3693, 050 428 8230
Vastaanotto ti ja to klo 12-14, huone 445

 • yleinen opintoneuvonta, opintotilanteen selvittely, opintojen suunnittelu ja hopsit, tuutoritoiminta
 • sivuainevalinnat, opiskelu muissa tiedekunnissa ja yliopistoissa
 • hakijoiden neuvonta, opiskelijavalinta-asiat, tiedottaminen
 • publiikki

Koulutussuunnittelija Susanna Niiniö
eduopo(at)utu.fi, p. 029 450 3631, 050 339 4873
Vastaanotto sopimuksen mukaan, huone 444

 • yleinen opintoneuvonta, opintotilanteen selvittely, opintojen suunnittelu ja hopsit
 • sivuainevalinnat, opiskelu muissa tiedekunnissa ja yliopistoissa
 • opettajan pedagogisia opintoja koskeva neuvonta
 • hakijoiden neuvonta, opiskelijavalinta-asiat
 • AHOT-hakemukset

Suunnittelija Anna Väre 
education(at)utu.fi, p. 029 450 3117
Vastaanotto ti ja to klo 12-14, huone 451

 • opiskelijavaihto
 • (työ)harjoittelu ulkomailla
 • LLEES-maisteriohjelman koordinointi

Opintosihteeri Riitta Pajula
riitta.pajula(at)utu.fi, p. 029 450 3684, 050 339 7686
Vastaanotto sopimuksen mukaan, huone 443

 • tutkintotodistukset, erillistodistukset, opintosuoritusotteet, läsnäolotodistukset

Koulutuspäällikkö Jenni Kankaanpää (Anne Tuittu tv.)
edupostgraduate(at)utu.fi, p. 029 450 3685, 050 339 7854
Vastaanotto sopimuksen mukaan, huone 425

 • jatko-opintoasiat (KL/KT/FT)

Erityisesti kasvatustieteiden laitoksen asioita hoitavat

Koulutussuunnittelija Laura Eklund
eduopo(at)utu.fi, p. 029 450 3694, 050 430 4722
Vastaanotto sopimuksen mukaan, huone 449

 • kasvatustieteiden laitoksen opiskelijoiden ja hakijoiden ohjaus ja neuvonta, opintotilanteen selvittely, hopsit, työharjoittelu
 • kasvatustieteiden laitoksen opiskelijoiden korvaavuusanomukset
 • opintoasioiden valmistelijan tehtävät
 • erityisopettajan opintojen koordinointi
Opintosihteeri Sari Leppänen
sari.leppanen(at)utu.fi, p. 029 450 3691, 050 339 8104
Vastaanotto ma-pe klo 12-14, huone 443
 • kasvatustieteiden koulutuksen gradujen ja KM-tutkinnon kypsyysnäytteiden hyväksymisprosessi

Opintosihteeri Tuija Parviainen
tuija.parviainen(at)utu.fi, p. 029 450 3689, 
046 922 9777
huone 448

 • KK-tutkinnon kypsyysnäytteiden hyväksymisprosessi
Opintosihteeri Kirsi Sundberg
kirsi.sundberg(at)utu.fi, p. 029 450 3687, 050 414 2680
huone 451
 • opintoneuvonta, opintosuoritusotteet
 • opintorekisteriin, tentteihin, opintokokonaisuuksiin ja valmistumiseen liittyvät asiat (kasvatustieteiden koulutus)
 • kasvatustieteiden laitoksen työjärjestykset

Erityisesti opettajankoulutuslaitoksen Turun kampuksen asioita hoitavat

Koulutussuunnittelija Minna Aslama
eduopo(at)utu.fi, p. 029 450 3688,  050 300 9024
Vastaanotto sopimuksen mukaan, huone 446
 • luokanopettajan koulutus:
  • opiskelijavalinta, hakijoiden neuvonta
  • opiskelijoiden ohjaus, neuvonta, hopsit, korvaavuusanomukset
  • ilmoittautumiset graduopintoihin ja Turun normaalikoulussa suoritettaviin harjoitteluihin
 • OKL:n sivuainevalinnat
 • opettajien erikoistumiskoulutusten hallintotehtävät
Opintosihteeri Sari Leppänen
sari.leppanen(at)utu.fi, p. 029 450 3691,  050 339 8104
Vastaanotto ma-pe klo 12-14, huone 443
 • opintoneuvonta, opintosuoritusotteet, läsnäolotodistukset
 • opintorekisteriin, tentteihin, opintokokonaisuuksiin ja valmistumiseen liittyvät asiat (luokanopettajan koulutus ja opettajan pedagogiset opinnot)
 • UTUGradu-yhteyshenkilö
 • KM-tutkinnon kypsyysnäytteiden hyväksymisprosessi 
Opintosihteeri Tuija Parviainen
tuija.parviainen(at)utu.fi, p. 029 450 3689, 046 922 9777
huone 448
 • luokanopettajan koulutuksen ja opettajan pedagogisten opintojen (humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala) opetusaikataulut
 • ilmoittautumiset luokanopettajan koulutuksen opintojaksoille
 • KK-tutkinnon kypsyysnäytteiden hyväksymisprosessi
 • monialaisten opintojen valinnaisten opintojaksojen haku- ja valintaprosessi 

Ertiyisesti opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen asioita hoitavat

Koulutussuunnittelija Pirjo Lehti
oporauma(at)utu.fi, p. 029 450 3135, 050 401 4312
 • opintoasiainpalvelut, organisointi-, hallinnointi- ja tiedotusvastuu
 • opiskelijavalinta-asiat
 • opiskelijoiden korvaavuusanomukset
Opintoneuvoja Merja Mansikkamäki
oporauma(at)utu.fi, p. 029 450 3134, 050 326 8180
 • yleinen opintoneuvonta, HOPS-ohjaus, opintotilanteen selvittely ja opintojen päivittäminen
 • opiskelijavalinta-asiat
Opintosihteeri Anne Nurminen
oporauma(at)utu.fi, p. 029 450 3556, 050 339 1694
 • opintoneuvonta, opintososiaaliset asiat
 • opintokokonaisuudet, opinnäytetöiden hyväksyttämisprosessi, tutkintotodistukset
 • yksikön työjärjestykset
Opintosihteeri Leena Järvisalo
leena.jarvisalo(at)utu.fi, p. 029 450 3546, 050 338 9323
 • opintorekisteri, suoritukset, opintotodistukset, tenttiasiat
 • opintojaksoilmoittautumiset, opetusohjelma-aikataulut
 • UTUGradu-yhteyshenkilö
Asiasana:
Tagit:

 

Kysy sähköpostilla!

Opintoihin liittyviä asioita voit kysyä kasvatustieteiden tiedekunnasta osoitteista:

eduopo@utu.fi (opinnot Turussa)
oporauma@utu.fi (opinnot Raumalla)