in English
 
 
Rauman kampus
​Rauman kampuksella yliopiston kaikki rakennukset sijaitsevat samalla mäellä. Opettajankoulutuslaitos ja sen harjoittelukouluna toimiva Rauman normaalikoulu ovat samassa pihapiirissä ja niillä on paljon yhteisiä tiloja.

Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö

Opettajankoulutuslaitoksen tutkimus ja opetus painottuvat oppimisen ja opetuksen ilmiöihin, Raumalla erityisesti perus- ja esiopetuksen, käsityökasvatuksen sekä varhaiskasvatuksen osalta.

Raumalla tarjotaan luokanopettajan, käsityön aineenopettajan, lastentarhanopettajan ja kasvatustieteen (varhaiskasvatuksen) koulutusta. Yksikkö toteuttaa yhdessä kasvatustieteiden laitoksen kanssa erityisopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (erityisopettajaopinnot). 

Kampuksella opiskelee noin 900 tutkinto-opiskelijaa ja yksikössä työskentelee yli 60 opettajaa, tutkijaa ja muuta henkilökuntaa.
 

Tutustu tarkemmin:

Sat@oppi

Sat@oppi on Rauman yksikössä toimiva täydennyskoulutus- ja kehittämispalveluiden tuottaja. Toiminta perustuu yliopistolliseen koulutukseen ja tutkimukseen.

Puutarha

Rauman kampuksen  Seminaarin puutarha palvelee aktiivisesti opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoita ja normaalikoulun oppilaita sekä päiväkotien lapsiryhmiä.

Rauman normaalikoulu

Rauman normaalikoulun tehtävänä on opettaa perusasteen luokkien 1-9 oppilaita ja toimia opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden harjoittelukouluna. Opetussuunnitelmassa painottuvat esi- ja alkuopetuksen integrointi, erityisopetus, taitoaineet sekä englannin kielellä opettaminen. 

Koulun tehtäviin kuuluu myös opetukseen ja opettajankoulutukseen liittyvä tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta sekä täydennyskoulutus yhdesä Sat@opin kanssa.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 


Opettajankoulutuslaitos, Rauma
Seminaarinkatu 1
26100 RAUMA

   Henkilökunnan yhteystiedot

   Rauman kampusalueen kartta

   Tilojen vuokraus ja hinnasto

   Savuton Rauman kampus

---

Rauman normaalikoulu
Seminaarinkatu 1
26100 RAUMA

 

 

 Yhteistyössä

 


slice.jpg