in English
 
 
prof. Erno Lehtinen ja jatko-opiskelijoita
Monitieteisellä tutkimuksella vastataan tulevaisuuden koulutukselliseen haasteisiin
Kasvatustieteiden tiedekunnassa tehdään koko elämänkaaren kattavaa, korkeatasoista ja kansainvälisesti tunnustettua tutkimusta. Kasvatustieteiden tiedekunnan laaja, monipuolinen ja monitieteinen tutkimus kohdentuu muun muassa koulutuspolitiikan muuttumiseen ja siitä seuraaviin koulutusjärjestelmien muutoksiin, oppimisympäristöjen muutokseen sekä pitkän aikavälin oppimisprosesseihin ja oppimisvaikeuksien voittamiseen. Keskipisteessä ovat tulevaisuuden koulu, lapset ja nuoret. Tiedekunnan tutkimus luo tieteellisen perustan tiedekunnan oppiaineiden opetukselle.
Asiasana:
Tagit: