in English
 
 
Kasvatustieteiden tiedekunnassa tehtävän tutkimuksen painopisteet

Tiedekunnan tutkimus keskittyy kahden kansallisesti ja kansainvälisesti arvostetun tutkimuskeskuksen ympärille. Lisäksi tutkimusta tehdään tiedekunnan kahdella laitoksella. 

Molempien laitosten ja tutkimuskeskusten yhteisiä, merkittäviksi nousseita tutkimusteemoja ovat

  • lasten ja nuorten koulutuspolut ja sosiaalinen hyvinvointi koulutuksen poluilla,
  • maahanmuuttajien koulutus- ja työpolut, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys opetuksessa ja koulutuksessa,
  • oppimisvaikeuksien, erityisopetuksen ja koulutuksellisen syrjäytymisen tutkimus
  • koulutuksen ja oppimisen haasteet yhteiskunnan ja työelämän digitaalisessa murroksessa sekä
  • yliopistopedagoginen ja korkeakoulututkimus.

Lue lisää yksiköiden sivustoilta:

Tutkimuksen painopistealueet kasvatustieteiden laitoksella ja Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskuksessa

Tutkimuksen painopistealueet opettajankoulutuslaitoksella ja Oppimistutkimuksen keskuksessa
 

Asiasana:
Tagit:
 

 Uutisia tutkimuksesta