in English
 
 
Ark of Inquiry: Inquiry Awards for Youth over Europe

The Ark of Inquiry -konsortiotutkimushanke pyrkii lisäämään nuorten (7–18-vuotiaiden) tietoisuutta ja osallisuutta tutkimuksenteossa (Responsible Research and Innovation, RRI). Tavoitteena on lisätä nuorten ymmärrystä tieteen tekemisestä ja valmistaa heidät osallistumaan eri rooleissa eurooppalaiseen tutkimus- ja innovaatioprosessiin.

Kolmentoista maan muodostamaa konsortiohanketta koordinoi professori Margus Pedaste Tartun yliopistosta Virosta.

Turun yliopiston tutkimusryhmä kerää tietoa eri maiden tutkimustoiminnoista ja -ympäristöistä, kehittää opettajille suunnattuja pedagogisia skenaarioita, joilla tuetaan nuorten tutkimuksellista ymmärrystä ja osallisuutta sekä muokkaa hankkeessa keräämänsä tiedot ja toiminnot eri Euroopan maiden kouluihin sopiviksi.

Tutkimusryhmää johtaa tutkijatohtori Tomi Jaakkola (tomi.jaakkola@utu.fi).

Lisätietoa hankkeen verkkosivuilla.

Asiasana:
Tagit: