in English
 
 
Jatko-opintojen ohjaajat

​Pääohjaajan tulee olla tiedekunnassa (kasvatustieteiden laitos tai opettajankoulutuslaitos) työsuhteessa oleva professori tai dosentti. Toisen ohjaajan tulee olla vähintään tohtori. Myös tiedekunnan emeritus-/emeritaprofessori voi toimia väitöskirjan toisena tai kolmantena ohjaajana.

Opiskelijan tulee itse neuvotella pääohjaajansa kanssa ohjauksesta ennen opintoihin hakemista. Opiskelijan edellytetään olevan yhteydessä myös toiseen ohjaajaansa jatkotutkimuksen eri vaiheissa. Tarvittaessa, esimerkiksi tutkimusaiheen erityisluonteen vuoksi, voidaan määrätä kolmas ohjaaja, jonka tulee olla vähintään tohtori. Tiedekunnan ulkopuolisille ohjaajille ei makseta palkkioita, ellei tiedossa ole erityistä rahoitusta, josta sitä voidaan maksaa.

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN PROFESSORIT JA DOSENTIT

Kasvatustieteiden laitos (pääosin KEVEKO-tohtoriohjelman ohjaajia)

Professorit

Isopahkala-Bouret Ulpukka, FT, kasvatustieteen apulaisprofessori, erityisalana koulutuksellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
Sähköposti ulpukka.isopahkala-bouret@utu.fi

Jauhiainen Arto, KT, kasvatustieteen professori
Sähköposti artojau@utu.fi  

Järvinen Tero, KT, apulaisprofessori oppimis- ja koulutustutkimus
erityisalat nuorisotutkimus, kasvatus- ja koulutussosiologia
Sähköposti
tero.jarvinen@utu.fi

Kivirauma Joel, KT, erityispedagogiikan professori
Sähköposti joekiv@utu.fi

Rinne Risto, KT, kasvatustieteen professori, erityisalana aikuiskasvatus ja -koulutus
Sähköposti rinne@utu.fi

Seppänen Piia, KT, kasvatustieteen professori, erityisalana vertaileva koulutustutkimus ja koulutuspolitiikan tutkimus
Sähköposti piia.seppanen@utu.fi

Silvennoinen Heikki VTT, kasvatussosiologian professori
Sähköposti heikki.silvennoinen@utu.fi

Dosentit

Kallo Johanna, KT, tutkijatohtori (TIAS)
Sähköposti johkal@utu.fi

Huttunen Rauno, YTT, KT, yliopistonlehtori
Sähköposti rakahu@utu.fi 

Pihlaja Päivi, KT, yliopistonlehtori
varhaiserityiskasvatus (HY)
Sähköposti paivi.pihlaja@utu.fi

Vanttaja Markku, KT, yliopistotutkija
Sähköposti marvan@utu.fi

 

Opettajankoulutuslaitos (pääosin OPPI-tohtoriohjelman ohjaajia)

Turun kampus

Professorit

Hannula-Sormunen Minna, KT, apulaisprofessori
Sähköposti
mimarha@utu.fi 

Junttila Niina, KT, apulaisprofessori
Sähköposti niina.junttila@utu.fi  

Lehtinen Erno, KT, kasvatustieteen professori, erityisesti opettajankoulutus
Sähköposti erno.lehtinen@utu.fi

Lehtonen Kimmo, KT, taidekasvatuksen professori
Sähköposti kimmo.lehtonen@utu.fi

Mikkilä-Erdmann Mirjamaija, KT, kasvatustieteen professori, erityisesti opettajankoulutus
Sähköposti mirmik@utu.fi

Pakula Heini-Marja, KT, vieraiden kielten didaktiikka
Sähköposti hemajar@utu.fi

Postareff Liisa, KT, apulaisprofessori
Sähköposti liisa.postareff@utu.fi

Routarinne Sara, FT, apulaisprofessori
Sähköposti sara.routarinne@utu.fi

Silfverberg Harry, FT, matemaattisten aineiden didaktiikan professori
Sähköposti harry.silfverberg@utu.fi

Vauras Marja, FT, kasvatustieteen professori, erityisalana oppiminen ja opetus
Sähköposti marja.vauras@utu.fi

Veermans Marjaana, KT, apulaisprofessori
Sähköposti marjaana.veermans@utu.fi   

Virta Arja, FT, KT, historian ja yhteiskuntaopin didaktiikan professori
Sähköposti arja.virta@utu.fi

Dosentit

Heikkilä Kristiina, KT, lehtori yp
kasvatustiede, erityisalueena opettajankoulutus
Sähköposti kristiina.heikkila@utu.fi  

Helle Laura, KT, KTM, yliopistotutkija
Sähköposti lhelle@utu.fi  

Jokikokko Katri, KT,
kasvatustiede, erityisalana monikulttuurinen ja globaali kasvatus

Kouki Elina, FT, KM, yliopistonlehtori
äidinkieli ja kirjallisuus
Sähköposti elina.kouki@utu.fi

McMullen Jake​, KT, tutkijatohtori
kasvatustiede, erityisalana matemaattisen ajattelun kehittyminen ja digitaaliset oppimisympäristöt
Sähköposti jamcmu@utu.fi

Murtonen Mari, KT, yliopistotutkija
yliopistopedagogiikka (HY)
Sähköposti mari.murtonen@utu.fi  

Palonen Tuire, KT, erikoistutkija
Sähköposti tuipalo@utu.fi 

Räsänen Marjo, TaT, yliopistonlehtori
kuvataiteen tutkimus ja opetus (TaiK)
Sähköposti marjo.rasanen@utu.fi

Yli-Panula Eija, FT, yliopistotutkija
Sähköposti eijyli@utu.fi  

Rauman kampus

Professorit

Husu Jukka, FT, kasvatustieteen professori, erityisalana opettajuus ja opettajankoulutus
Sähköposti jukka.husu@utu.fi  

Lepola Janne, KT, apulaisprofessori
Sähköposti janne.lepola@utu.fi  

Kinos Jarmo, KT, kasvatustieteen professori, erityisalana varhaiskasvatuksen yhteiskunnallis-historiallinen tutkimus
Sähköposti jarmo.kinos@utu.fi 

Koski Pasi, FT, liikuntakasvatuksen professori, liikuntahallinto (JY)
Sähköposti pasi.koski@utu.fi

Lindfors Eila, PhD, käsityökasvatuksen professori
Sähköposti eila.lindfors@utu.fi

Silvén Maarit, PsT, varhaiskasvatuksen professori, erityisalana kasvatuksen ja kehityksen psykologia
Sähköposti maarit.silven@utu.fi

Dosentit

Kemppinen Lauri, KT, yliopistonlehtori, kasvatustiede, erityisesti opettajuus (LaY)
Sähköposti lauri.kemppinen@utu.fi

Kärki Tomi, FT, yliopistonlehtori, diskreetin matematiikan dosentti
Sähköposti tomi.karki@utu.fi

Metsärinne Mika, KT, lehtori, käsityökasvatuksen dosentti
Sähköposti mika.metsarinne@utu.fi  

Asiasana:
Tagit: