in English
 
 
Tutkimusyhteistyö

Turun yliopistossa keskeisiä tutkimusyhteistyötahoja ovat yhteiskuntatieteellinen, lääketieteellinen ja humanistinen tiedekunta sekä Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Cyri. Yliopistoista yhteistyötä tehdään etenkin Jyväskylän, Helsingin ja Oulun yliopistojen kanssa. 

Tiedekunnan tutkimusryhmät ovat verkostoituneet kansainvälisesti arvostettujen tutkijaryhmien kanssa. Opettajankoulutuslaitoksen kanssa tekevät yhteistyötä mm. Göteborgin yliopiston LinCS-huippuyksikkö, Stanford Center for Innovations in Learning, SCIL sekä Washingtonin yliopiston oppimisympäristöjen tutkimusryhmä. Kasvatustieteiden laitos on viime vuosina kehittänyt tutkimusyhteistyötä erityisesti Göteborgin, Oxfordin, Edinburghin ja Reykjavikin yliopistojen kanssa. Laitoksilla työskentelee Visiting Professor -järjestelmän kautta kansainvälisiä  huippuprofessoreita.

Yhteistyö julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa toteutuu mm. koulutusta ja kasvatusta koskevina tutkimushankkeina sekä alueellisina tutkimus- ja kehittämishankkeina. Tiedekunnan tutkijoilla on myös yhteiskunnallisia asiantuntijatehtäviä ja yksiköillä asiantuntijapalveluita, esimerkiksi opetusteknologiapalveluja sekä oppimisen ja oppimisvaikeuksien yksilö- ja ryhmätason palveluja.

Asiasana:
Tagit: