in English
 
 
Tutkimuspalvelut

Varadekaani
Risto Rinne
huone 328
puh. 040 724 8911, rinne@utu.fi

 • Tutkimuksen ja jatkokoulutuksen kehittämisestä vastaaminen
 • Tutkimusyhteistyön edistäminen, tutkimuksen ja arvioinnin palautejärjestelmän kehittäminen sekä arviointityön johtaminen
 • Tutkimus- ja jatkokoulutuksen johtoryhmän puheenjohtajana toimiminen 

Tutkimusasioiden päällikkö
Kirsi Klemelä
huone 423
puh. 029 450 3687, kikleme@utu.fi, edupostgraduate@utu.fi

 • Tutkimushanketoimintaan liittyvät palvelut tiedekunnassa, mm. informointi ja ohjaus hakemusten teossa
 • Tutkimuksen arviointi- ja seurantatietojen kerääminen
 • Tiedekunnan tutkimukseen ja jatkokoulutukseen osoittamien määrärahojen myöntöpäätösten valmistelu ja seuranta

Tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija
Anne Tuittu
huone 424
puh. 029 450 3685, edupostgraduate@utu.fi

 • Tohtorikoulutettavien ja hakijoiden neuvonta, tohtoriopintojen suunnittelu ja koordinointi, tohtoriopintosuoritusten kirjaus, tohtorikoulutukseen liittyvä tiedottaminen
 • Tutkimustoiminnan suunnittelu- ja valmistelutehtävät

Koordinaattori
Sanna Niukko
huone 424
puh. 029 450 3683, sanna.niukko@utu.fi, edupostgraduate@utu.fi

 • KEVEKO- ja OPPI-tohtoriohjelmien toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä johtoryhmien kanssa
 • Tohtorikoulutettavien vuosiraportointi
 • Kansallisen KASVA-verkoston toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja koordinointi

Tutkimuskoordinaattori (kasvatustieteiden laitos)
Tarita Riikonen
huone 367
puh. 029 450 3676, tarruo@utu.fi

 • CELEn ja kasvatustieteiden laitoksen tutkimustoiminnan kehittäminen
 • Tutkimushankkeiden hallintoon liittyvät tehtävät
 • Erilaiset CELEn organisointi- ja koordinointitehtävät, kuten konferenssien suunnittelu ja järjestäminen
Asiasana:
Tagit: