in English
 
 
Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus (CELE)

Nykyisen postmodernin yhteiskunnan nopeasti etenevät  muutokset, jotka ovat yhteydessä tietotekniikan kehittymiseen ja globalisoitumiseen, edellyttävät uusia koulutuksellisia ratkaisuja koulutuksen ja työelämän vaatimusten yhdistämiseksi. Ylikansalliset organisaatiot, kuten Maailman pankki, OECD ja EU jäsenvaltioineen, ovat asettaneet uusia tavoitteita koulutuspolitiikalle, jotka ulottuvat entistä laajemmalle alueelle ja korostavat investointeja koulutukseen hyvinvoinnin ja varakkuuden mahdollistajina.Tämä edellyttää yksilöiltä elinikäistä oppimista.

Globalisaatio yhdistyneenä elinikäiseen ja elämänlaajuiseen oppimiseen ja näiden yhteys koulutuspoliitiikan kehittymiseen ja tutkimukseen on CELE:n vertailevan tutkimuksen lähtökohtana. CELE:llä on johtava asema tällä tutkimusalueella Suomessa. Keskus koordinoi kentän tutkimusta ja on viime aikoina suunnannut tutkimustaan vahvemmin kansainväliseen koulutuspolitiikan vertailuun uusissa globaaleissa kansallisissa ja paikallisissa toiminta- ja oppimisympäristöissä.

 

Asiasana:
Tagit: