in English
 
 
Rahoitus
CELE: n elinikäiseen oppimiseen ja koulutukseen kohdistuvia, tällä hetkellä käynnissä olevia noin kahtakymmentä eri tutkimusprojektia rahoittavat mm.  Euroopan Unioni, Pohjoismaiden neuvosto, Suomen Akatemia, Suomen hallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, opetushallitus, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, elinkeinoministeriö, työsuojelurahasto, Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupunki ja yritykset.
 
Tarkempaa tietoa rahoituksesta kunkin käynnissä olevan tutkimusprojektin osalta on löydettävissä tutkimushankkeiden esittelysivulta. Uusille tutkimusprojekteille etsitään aktiivisesti rahoitusta niin kansallisista kuin kansainvälisistä lähteistä.

 

Asiasana:
Tagit: