in English
 
 
Tärkeimmät tutkimusalueet 2015-2018

CELE keskittyy vertailevassa koulutuksen ja koulutuspolitiikan tutkimuksessaan seuraaviin tutkimusalueisiin:

  • Kansainvälinen vertaileva tutkimus ylikansallisen ja kansallisten koulutuspolitiikkojen kehittymisestä, koulutuksellisista siirtymistä niin Euroopassa, Oseaniassa, Etelä-Amerikassa kuin Aasiassakin. Tutkimusalue sisältää  koulutukseen pääsyn epätasaisen jakautumisen, koulutuksellisten selviytymisstrategioiden ja sosiaalisen tuen sekä koulutuksen subjektiivisen ja taloudellisen merkityksen  tarkastelun koko elämänkulun näkökulmasta. Tutkimusalue sisältää myös CELEssä tehtävän kouluvalintapoliikan ja vanhempien kouluvalintojen vertailevan tutkimuksen.  
  • Korkeakoulupolitiikan ja yliopistoinstituutioiden muuttuvia tehtäviä ja asemaa vertaileva tutkimus eri mantereilla. Tällä tutkimusalueella tarkastellaan yritysyliopiston muodostumista, valtion ja markkinoiden muuttuvia suhteita yliopistojen ohjauksessa, yliopistojen itsenäisyyttä, yliopistoon opiskelijaksi pääsemistä sekä akateemisesti koulutetun työvoiman työllistymistä.  
  • Vertaileva tutkimus liittyen elinikäiseen oppimiseen yhtenä modernin koulutuspolitiikan lippulaivana. Erityisesti tarkastellaan ylikansallisten organisaatioiden sekä OECD:n ja EU:n roolia elinikäisen oppimisen ideologian suosijoina sekä ideogian realistisuutta globaalissa mittakaavassa 
  • Koulutukselliseen segregaatioon kohdistuva vertaileva tutkimus. Tutkimusalueella seurataan erityisesti maahanmuuttajanuorten peruskoulun jälkeisiä koulutusvalintoja ja -polkuja sekä analysoidaan nuorten koulutusvalintoihin vaikuttavia tekijöitä, opintopolkujen rakentumista ja lohkoutumista keskiasteella. Maahanmuuttajanuorten valintoja ja polkuja verrataan kantasuomalaisten oppilaiden vastaaviin ratkaisuihin.
Asiasana:
Tagit: