in English
 
 
Tärkeimpiä käynnissä olevia tutkimushankkeita

Alla mainittujen hankkeiden lisäksi Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskuksessa on käynnissä lukuisia väitöskirjatutkimuksia  mm. Koulutuspolitiikan, elinikäisen oppimisen ja vertailevan koulutustutkimuksen tohtoriohjelman (KEVEKO) sekä CELEn johtaman ja koordinoiman Kasvatusalan valtakunnallisen  monitieteisen tohtorikoulutusverkoston (FinEd) puitteissa.   


Lisätietoa hankkeista saat tutkimusprojektin nimeä klikkaamalla. 

 
Policies Supporting Young People in their Life Course. A Comparative Perspective of Lifelong Learning and Inclusion in Education and Work in Europe, rahoittaja Euroopan unioni

Trans-national Dynamics in Quality Assurance and Evaluation Politics of Basic Education in Brazil, China and Russia (BCR) / Laadunvarmistuksen ja arvioinnin poikkikansalliset dynamiikat  Brasiliassa, Kiinassa ja Venäjällä, rahoittaja Suomen Akatemia

Transitions and educational trajectories of immigrant youth: A 4-year longitudinal study from compulsory to further education / Maahanmuuttajanuorten siirtymät ja koulutukselliset trajektorit: 4 -vuotinen pitkittäistutkimus perusopetuksesta jatkokoulutukseen, rahoittaja Suomen Akatemia

GOVERNANCE OF EDUCATIONAL TRAJECTORIES IN EUROPE. Access, Coping and Relevance of Education for Young People in European Knowledge Societies in Comparative Perspective (GOETE), rahoittaja Euroopan unioni  

Parents and School Choice - Family Strategies, Segregation and Local School Policies in Finnish and Chilean Comprehensive Schooling (PASC), rahoittaja Suomen Akatemia

Vanhemmat ja kouluvalinta (VAKOVA). Perheiden koulutusstrategiat, eriarvoistuminen ja paikalliset koulupolitiikat suomalaisessa peruskoulussa, rahoittaja Suomen Akatemia

Education, Learning and Social Change: a comparative longitudinal study on young people´s educational and learning trajectories in Europe, Australia, North America and China (The international Study of City Youth /ISCY)

Fabricating Quality in European Education (FabQ), rahoittaja Suomen Akatemia

OECD:n koulutuspolitiikka ja kolme kansallisvaltiota, rahoittaja Suomen Akatemia

European Universities for Entrepreneurship (EUEREK), rahoittaja Euroopan unioni

Valta, ylikansalliset hallintajärjestelmät ja yliopiston uusi johtamistapa Suomessa, rahoittaja Suomen Akatemia

Skills development for realizing the workforce competence reserve (SkillsREAL), rahoittaja Norjan tutkimusneuvosto

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset, rahoittaja työ- ja elinkeinoministeriö. Hankkeen raportti löytyy täältä.

Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen – Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus, rahoittaja työ- ja elinkeinoministeriö. Hankkeen raportti löytyy täältä.

Suomalainen ja virolainen koulutus ja EU:n uusi koulutuspolitiikka (SuViKo), rahoittajat EAKR, Suomen Opetusministeriö ja Viron sisäministeriö

Varsinais-Suomen ja Läänen maakuntien aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteistyö -hanke (AiKo), rahoittajat Varsinais-Suomen liitto (EAKR-rahoitus), Opetusministeriö (Etelä-Suomen ja Viron Interreg IIIA-ohjelma), Viron sisäasiainministeriö

Liikunnan ja urheilun merkitys maahanmuuttajien akkulturaatiossa, rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö

"Liikkumattomat". Pitkittäistutkimus liikunnallisesti passiivisten lasten ja nuorten liikuntakokemuksista ja elämänkulusta, rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Asiasana:
Tagit: