in English
 
 
Tutkimusyhteistyö

CELE on tunnustettu monitieteinen tutkimus- ja tutkija- sekä jatkokoulutusyksikkö, joka tekee kansallista ja kansainvälistä kiinteää tutkimusyhteistyötä laajan yhteistyökumppaniverkostonsa kanssa.

Kansallinen yhteistyö

CELE:n tutkimusverkostoissa on mukana suuri määrä tutkimuksia ja tutkijoita useista eri Turun yliopiston tiedekunnista. Yhteistyökumppanina on myös Brahea-keskus. CELE:llä on laajat yhteistyöverkostot myös Suomen muiden yliopistojen tutkijoihin, erityisesti Helsingin, Jyväskylän, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoissa. CELE syventää tulevina vuosina yhteistyötään tärkeimmillä tutkimusalueillaan erityisesti Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksen ja Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksen kanssa.

Tutkimuskeskuksesta käsin johdetaan ja koordinoidaan Kasvatusalan valtakunnallista monitieteistä tohtorikoulutusverkostoa (FinEd). Lisäksi keskus on mukana Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelmassa (KSP) sekä Nuorisotutkimuksen yliopistoverkostossa (YUNET)

CELE on myös vahvasti mukana kehittämässä tutkimusyhteisöä sosiaalisen käyttäytymisen ja hyvinvoinnin tutkimuksen ympärille (Social Behaviour and Wellfare Research, SBWR). SBWR:n tavoitteena on vahvistaa Turun yliopistossa ja korkeakouluissa tehtävää monitieteisen oppimisen ja koulutuksen, hyvinvoinnin ja terveyden ja  niihin liittyvien palveluiden, syrjäytymisen ja köyhyyden sekä talouden ja kulutuksen tutkimusta ja sen vaikuttavuutta. CELE:n tavoitteena on kehittää yhteistä hyvinvointiin liittyvää jatkokoulutusta yli tiedekunta- ja oppiainerajojen.

Kansainvälinen yhteistyö

CELE:llä  on kiinteää kansainvälistä tutkimusyhteistyötä erityisesti Aalborgin, Belfastin, Bristolin, Cambridgen, Cardiffin, Edinburghin, Göteborgin, Lontoon, Melbournen, Münchenin, Oslon, Oxfordin, Pariisin Sciences Po:n, Reykjavikin, Santiago de Chilen, Sheffieldin, Tukholman, Tallinnan, Uumajan, Uppsalan, Valencian, Waikaton ja Wisconsin-Madisonin yliopistojen kanssa. Myös vierailevat professorit lisäävät kansainvälisyyttä tutkimukseen.

CELE on mukana Pohjoismaisessa koulutustutkimuksen kansainvälisessä huippuyksikössä (Nordic Centre of Excellence in Education for Tomorrow), jota koordinoi Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitos. Keskuksen tutkimukseen osallistuu tutkimuslaitoksia kaikista viidestä Pohjoismaasta ja neljästä muusta maasta eri puolilta maailmaa. CELE kuuluu huippuyksikön tutkimusryhmään Politics & Governance in Justice through Education, jota johtaa professori Hannu Simola Helsingin yliopistosta, co-johtajinaan professorit Risto Rinne Turun yliopistosta ja Peter Dahler-Larsen Etelä-Tanskan yliopistosta.  

Asiasana:
Tagit:
 

 Asiahakemistoluettelo

 
Avaa valikko (uuteen ikkunaan) painamalla Vaihto+Enter.
  
  
  
Tässä Asiahakemistoluettelo -luettelonäkymässä ei ole näytettäviä kohteita.