in English
 
 

​Mikä FinEd-verkosto on?

Kasvatustieteiden valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto KASVA on vaihtanut johtoryhmän päätöksellä nimensä. Uusi nimi on Kasvatusalan monitieteinen valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto, josta lyhenteenä käytetään nimitystä FinEd. Englanniksi nimi on The Finnish Multidisciplinary Doctoral Training Network on Educational Sciences, FinEd

FinEd on kasvatustieteellisen alan keskeisin tohtorikouluttaja Suomessa, jonka historia ulottuu vuoteen 1995. Vuoden 2015 aikana saatettiin päätökseen monivaiheinen prosessi, jonka myötä FinEd-verkostosta syntyi entistä monipuolisempi ja vahvemmin verkottunut yhteistyöfoorumi. Myönteisen jäsenyysprosessin seurauksena FinEd on ulottaa toimintansa kaikkiaan seitsemään Suomessa kasvatustieteellistä tohtorikoulutusta antavaan yliopistoon.

FinEd-verkosto sitoo yhteyteensä Suomen parhainta osaamista ja muodostaa vastuullisten ohjaajien, tutkimusryhmien ja tutkijoiden kattavan kansainvälisen tutkimus- ja tutkijankoulutusyhteistyön foorumin. Vuosien käytännön kokemus on osoittanut, että FinEd/KASVAn suurimpia vahvuuksia ovat sen monitieteisyys ja verkostomainen, koko Suomen kattava rakenne monine kansainvälisine ulottuvuuksineen. Verkoston tohtorikoulutettavat arvostavat erityisesti ohjelman tarjoamaa koulutusta ja vertaistukea, tutkijayhteisöön sisälle pääsemistä sekä ohjaajajäsenten asiantuntemusta.

Näiltä sivuilta löydät tietoa FinEd-verkostosta. Jos et löydä etsimääsi, ota yhteyttä koordinaattoriin!

 

 Ajankohtaista

 
 

 Tapahtumat

 
It seems your browser doesn't support Javascript