in English
 
 
KASVAsta valmistuneet väitökset

Minna Kovalainen: The social construction of learning and teaching in a classroom community of inquiry (Oppimisen ja opetuksen sosiaalinen rakentuminen tutkivassa luokkayhteisössä)
Osaohjelma: Oppiminen, oppimis- ja opetusympäristöt ja opettajankoulutus OPPIKO
Väitöspäivä ja -yliopisto: 20.9.2013, Oulun yliopisto
Kustos: Professori Kristiina Kumpulainen, Helsingin yliopisto
Vastaväittäjä: Professori Karen Littleton, The Open University, UK

Marjaana Penttinen: Skill Development in Music Reading: The Eye-movement Approach (Nuotinlukutaidon kehittyminen ja silmänliikkeet)
Osaohjelma: Oppiminen, oppimis- ja opetusympäristöt ja opettajankoulutus OPPIKO
Väitöspäivä ja -yliopisto: 22.03.2013, Turun yliopisto
Kustos: Professori Mirjamaija Mikkilä, Turun yliopisto
Vastaväittäjät:
Professori Hans Gruber, University of Regensburgh ja Dr. Halszka Jarodzka, Open Universiteit Nederland

Elina Paju: Lasten arjen ainekset - Etnografinen tutkimus materiaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja toimijuudesta päiväkodissa (Children's everyday matters)
Osaohjelma: Kasvatus, tieto ja kulttuuri KTK
Väitöspäivä ja -yliopisto: 01.03.2013, Helsingin yliopisto
Kustos: Professori Petri Ylikoski, Helsingin yliopisto
Vastaväittäjä: Professori Marja-Liisa Honkasalo, Turun yliopisto

Katja Vähäsantanen: Vocational Teachers’ Professional Agency in the Stream of Change
Osaohjelma: Oppiminen, oppimis- ja opetusympäristöt ja opettajankoulutus OPPIKO
Väitöspäivä ja -yliopisto: 08.02.2013, Jyväskylän yliopisto
Kustos: Professori Anneli Eteläpelto, Jyväskylän yliopisto
Vastaväittäjä:
Professori Lasse Lipponen, Helsingin yliopisto

Minna Lähteenmäki: Lapsi turvapaikanhakijana – etnografisia näkökulmia vastaanottokeskuksen ja koulun arjesta (The child as an asylum seeker – Ethnographic Perspectives on Reception Centres and Daily School Life)
Osaohjelma: Kasvatus, tieto ja kulttuuri KTK
Väitöspäivä ja -yliopisto: 01.02.2013, Helsingin yliopisto
Kustos: Professori Elina Lahelma, Helsingin yliopisto
Vastaväittäjä:
Professori Laura Huttunen, Tampereen yliopist
o

Josephine Moate: Reconceptualising teacherhood through the lens of foreign-language mediation
Osaohjelma: Oppiminen, oppimis- ja opetusympäristöt ja opettajankoulutus OPPIKO
Väitöspäivä ja -yliopisto: 18.01.2013, Jyväskylän yliopisto
Kustos: Professori Jouni Viiri, Jyväskylän yliopisto
Vastaväittäjä: Professori RupertWegerif, University of Exeter, UK


Asiasana:
Tagit: