in English
 
 
Kasvatustieteiden laitos

Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksella on mahdollista opiskella pää- tai sivuaineina kasvatustiedettä, aikuiskasvatustiedettä ja erityispedagogiikkaa. Laitoksella voi suorittaa kasvatustieteiden kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja, joista valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin työelämään. Kasvatustieteitä opiskelee lähes 1500 opiskelijaa, jotka koostuvat pääaine- ja sivuaineopiskelijoista sekä avoimen yliopiston opiskelijoista.
 
Laitoksella työskentelee noin 50 henkilöä. Kasvatustieteellisen tutkimuksen alaan kuuluu kasvatus ja koulutus kaikessa laajuudessaan. Laitoksella tehtävä tutkimus keskittyy pääasiassa kasvatussosiologisiin, kasvatuspsykologisiin ja kasvatushistoriallisiin aiheisiin varhaiskasvatuksesta ikääntyneiden kouluttautumiseen.
Asiasana:
Tagit: