in English
 
 
Yhteistyö

Kasvatustieteiden laitos pyrkii vaikuttamaan alansa korkeimpana tieteellisenä asiantuntijana sekä alueensa että valtakunnalliseen kehitykseen ja osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun koulutuksen, kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen asioissa.  

Laitos toteuttaa yliopiston kolmatta tehtävää olemalla jatkuvasti yhteydessä ympäristön toimijoihin mm. tutkimusprojektien ja alumnitoiminnan kautta sekä kongresseja järjestämällä. Laitoksen henkilökuntaa käytetään useissa asiantuntijatehtävissä niin kansainvälisellä, valtakunnallisella kuin kunnallisellakin tasolla. Kasvatustieteiden laitos pyrkii vastaamaan niin valtakunnan kuin Turun kaupungin, Turun yliopiston vaikutusalueen kuntien, kuntayhtymien ja yritysten esiin nostamiin palvelutehtäviin sekä etenkin tutkimuksen ja arvioinnin mutta myös kehittämisen ja koulutuksen vaateisiin.   

Laitos toteuttaa yhteistyössä Brahea-keskuksen kanssa avoimen yliopiston arvosanaopintoja (kasvatustieteen perus- ja aineopinnot, aikuiskasvatustieteen perusopinnot sekä erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot). Laitoksen antama avoimen yliopiston opetus palvelee koko Länsi-Suomen aluetta. Laitoksella tehtävät opinnäytetyöt ovat myös tärkeä alueellisen vaikuttamisen muoto.

Asiasana:
Tagit: