in English
 
 
Opettajankoulutuslaitoksen esittely

Opettajankoulutuksen opetustarjonta, tutkimusprofiili ja henkilöstörakenne vastaavat koululaitoksen ja koko yhteiskunnan koulutustarpeeseen erityisesti Lounais- ja Länsi-Suomen alueella. Opettajankoulutus tukee opiskelijoiden kehittymistä kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen itseään kehittäviksi asiantuntijoiksi. Opettajankoulutusta toteutetaan Raumalla ja Turussa, joissa on profiloiduttu hoitamaan opettajankoulutustehtävä erilaisin painotuksin.

Laitoksen perustehtäviä ovat tiedepohjainen koulutus ja tutkimus, jotka perustuvat opetuksen ja tutkimuksen kiinteään vuorovaikutukseen. Koulutustehtävänä on ensisijassa yhteiskunnan tarpeista lähtevä opettajien ja muiden kasvatusalan asiantuntijoiden laaja-alainen koulutus.

Laitos tukee opiskelijoiden kehittymistä kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen innovatiivisiksi asiantuntijoiksi, jotka kehittävät itseään, ammattiaan sekä koulu- ja päivähoitojärjestelmää. Tuleville opettajille asetetaan tavoitteeksi mm., että he omaksuvat tutkivan asenteen työhön, ovat halukkaita kehittämään opetus- ja vuorovaikutustaitojaan ja osaavat toimia moniammatillisesti kollegiaalisessa työyhteisössä ja koulujärjestelmässä, osaavat hankkia asianmukaista tietoa, hallitsevat demokraattisen vaikuttamisen taidot ja noudattavat eettisiä periaatteita työssään.

Asiasana:
Tagit: