in English
 
 
Osaamista monikulttuuriseen kouluyhteisöön

Kieli- ja kulttuuritietoinen opettajuus

Järjestämme opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen rahoituksella erilaisia täydennyskoulutuskursseja eri kouluasteiden ja varhaiskasvatuksen opettajille.
 
Seuraavilla opintojaksoilla on vielä tilaa, ja hakuaikaa jatketaan 6.8.2017  klo 23.59 saakka (Näille opintojaksoille jo ilmoittautuneilla on opiskelupaikka kyseisellä kurssilla):
-Taidelähtöiset työskentelytavat kulttuurisesti moninaisessa opetuksessa 3 op  (8 paikkaa)
-Suomi toisena kielenä -oppilas eri aineiden oppitunneilla 3 op (7 paikkaa)
-Islam uskontona ja kulttuurina 5 op
-Valmo 25 op ja Valmo 10 op täydennyskoulutus
 
 

Suomi toisena kielenä (S2) –opetuksen opintokokonaisuus 25 op

  

Perusopetukseen valmistavan opetuksen (Valmo) perusteet 25 op

 Huom! hakuaika ja valintaperusteet ovat muuttuneet:

 • Kohderyhmä: koulutukseen otetaan myös muita opettajia kuin luokanopettajia. Ensisijainen kohderyhmä on opettajat, joilla on opetettavanaan valmistavan opetuksen ryhmä tai ryhmiä. Tämän jälkeen koulutukseen otetaan myös muita monikileisestä ja -kulttuurisesta opetuksesta kiinnostuneita opettajia.
 • Haku: hakija täyttää hakulomakkeen (alla). Haku päättyy 6.8.2017.
 • Valinnan tulos: valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 15.8.2017 verkkosivuilla www.utu.fi/mmo. Valituille ilmoitetaan myös sähköpostitse.
 • Hakulomake
 • Syksyn alustava aikataulu

 

 Kontrastiivinen kielityöpaja

 

Suomi toisena kielenä -oppilas eri aineiden oppitunneilla 3 op

 • hakuaikaa jatketaan 6.8.2017 saakka

 • Hakulomake_täydennyshaku_S2_oppilas

 • Ajankohdat: 15.-16.9.2017; 13.-14.10.2017; 3.-4.11.2017 (pvm. vaihtunut)
  Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan tällä sivulla sekä   s-postitse opintojaksolle ilmoittautuneille

 • Lisätietoja opetussuunitelmasta

 

Taidelähtöiset työskentelytavat kulttuurisesti moninaisessa opetuksessa 3 op

Islam uskontona ja kulttuurina 5 op 

 

Omakielisten ja oman äidinkielen opettajien valmentava koulutus

  

Luokanopettajan monialaiset opinnot maahanmuuttajataustaisille

 
 • Ajankohta: Lukuvuodet 2016-2018
 • Kohderyhmä: Opinnot on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla on ulkomailla tai Suomessa yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot tehty tai tekeillä, ja jotka tähtäävät luokanopettajan kelpoisuuteen.

Opettajan pedagogiset opinnot maahanmuuttajataustaisille

 • Ajankohta: joulukuu 2016-joulukuu 2017 (valinnan tulokset)
 • Kohderyhmä: Opinnot on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajataustaisille opettajille ja ohjaajille, joilla on ulkomailla tai Suomessa yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, mutta joilla ei ole Suomessa muodollista opettajan kelpoisuutta.
 

________________________________________________________________ 

 
 logo_OKM.jpg
 
 
Koulutukset toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen
tuella. Ne ovat maksuttomia.
 
Documents
Asiasana: opettajankoulutus;
Tagit: