in English
 
 
Osaamista monikulttuuriseen kouluyhteisöön

Kieli- ja kulttuuritietoinen opettajuus

Järjestämme opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen rahoituksella erilaisia täydennyskoulutuskursseja eri kouluasteiden ja varhaiskasvatuksen opettajille.
 
Suomi toisena kielenä -opetuksen opintokokonaisuuteen voi tulla mukaan suorittamaan yksittäisiä opintojaksoja keväällä 2018
 

Suomi toisena kielenä (S2) –opetuksen opintokokonaisuus 25 op

Keväällä 2018 alkavat seuraavat opintojaksot:

Luokanopettajan monialaiset opinnot maahanmuuttajataustaisille 

  • Ajankohta: Käynnissä, lukuvuodet 2016-2018
  • Kohderyhmä: Opinnot on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla on ulkomailla tai Suomessa yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot tehty tai tekeillä, ja jotka tähtäävät luokanopettajan kelpoisuuteen.

Opettajan pedagogiset opinnot maahanmuuttajataustaisille

  • Ajankohta: Opinnot on suunniteltu alkavan seuraavan kerran 2019
  • Kohderyhmä: Opinnot on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajataustaisille opettajille ja ohjaajille, joilla on ulkomailla tai Suomessa yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, mutta joilla ei ole Suomessa muodollista opettajan kelpoisuutta.
 

________________________________________________________________ 

 
 logo_OKM.jpg
 
 
Koulutukset toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen
tuella. Ne ovat maksuttomia.
 
Asiasana: opettajankoulutus;
Tagit: