in English
 
 
Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus

Kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen tiimi järjestää opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen rahoituksella erilaisia täydennyskoulutuskursseja eri koulutusasteiden ja varhaiskasvatuksen opettajille. Sen lisäksi tarjoamme opettajan pedagogiset opinnot maahanmuuttajataustaisille ja S2-pedagogiset opinnot. Koulutuksemme ovat osallistujille maksuttomia.
 
Koulutuksistamme Suomi toisena kielenä (S2) opetuksen opintokokonaisuus (25 op), Perusopetukseen valmistavan opetuksen (Valmo) perusteet (25 op) ja Monikielinen ja kulttuurinen varhaiskasvatus opintokokonaisuus (15 op) ovat laajoja, 1–1,5 vuotta kestäviä täydennyskoulutuksia. Lisäksi tarjoamme lyhyempiä, opettajien kieli- ja kulttuuritietoisuutta tukevia kursseja. Järjestämme tänä lukuvuonna Kieli- ja kulttuuritietoinen opinto-ohjaus -kurssin (5 op) sekä TOKI – Toiminnallisen toisen kielen opettamisen perusteet -kurssin (3 op). Tiedotamme tulevista kursseista verkkosivuillamme. Lisää tietoa opinnoista ja hakuohjeet löytyvät kunkin kokonaisuuden tai kurssin omalta sivulta.
 
Kurssien lisäksi järjestämme erilaisia kaikille avoimia seminaareja. Syksyn 2018 aloittaa yhdessä DivEd-kärkihankkeen kanssa järjestettävä kaksipäiväinen Kulttuuritietoisuusseminaari. Muita tulevia seminaareja ovat: Kontrastiivinen kielityöpaja, Maahanmuuttajaoppilaiden oppimisvaikeudet, Foneettinen tietoisuus suomen kielen oppimisen apuna, Kotoutumisen tukeminen, Osallistavat menetelmät monikielisessä opetuksessa ja Monikielisen oppilaan arviointi. Seuraa tiedotusta Seminaarit-välilehdeltä.
 
Kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen tiimi tekee työtä kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen edistämiseksi myös hallituksen kärkihankeessa. Lisää tietoa DivEd-hankkeesta ja kieli- ja kulttuuritietoisesta opetuksesta löytyy DivEdin verkkosivuilta. Tämän lisäksi Turun yliopiston kasvatustieteen tiedekunta järjestää Monikulttuurisuus opetustyössä erikoistumiskoulutusta (30 op), jonka opetuksesta vastaavat Kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen yliopisto-opettajat.
 
Tervetuloa opiskelemaan!
 

________________________________________________________________ 

 
 logo_OKM.jpg180741_oph_su_ru_vaaka_rgb.jpg

 
 
Koulutukset toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen
tuella. Ne ovat maksuttomia.
 
Asiasana: opettajankoulutus;
Tagit: