in English
 
 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen (Valmo) perusteet (25 op)

Valmo-perusteet 25 op 2017 - 2018

 

Opinto kokonaisuus on alkanut syyskuussa 2017

Opintokokonaisuus muodostuu seitsemästä opintojaksosta:

 1. Maahanmuuttajana Suomessa 1 op 
 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen käytänteet 4 op
 3. Suomi toisena kielenä -opetuksen perusteet 7 op
 4. Maahanmuuttajaoppilaiden oppimisvaikeudet 3 op
 5. Kulttuurisesti vastuullinen opettajuus 3 op
 6. Moniammatillinen yhteistyö 2 op
 7. Harjoittelu valmistavassa opetuksessa 5 op
Lisätietoa opintojaksoista löydät opetussuunnitelmasta.

Opintoihin hakeminen

 Huom! Hakuaika on päättynyt.

 Valintaperusteet

 • Hakija voi hakea Valmo-perusteisiin 25 op tai täydennyskokonaisuuteen 10 op. Täydennyskokonaisuuteen voi hakea, jos hakija on suorittanut hyväksytysti Turun yliopiston Valmistavan opetuksen opettajan työhön  lisävalmiuksia antavan täydennyskoulutuksen 15 op.
 • Valmo-perusteisiin valitaan enintään 15 opiskelijaa ja täydennyskokonaisuuteen enintään 10 opiskelijaa. Mikäli jompikumpi em. kiintiöistä jää vajaaksi, voidaan paikat täyttää toisen kiintiön hakijoilla. Yhteensä opiskelijoita voidaan valita enintään 25.
 • Opiskelijat valitaan hakemukseen liitettävän motivaatiokirjeen perusteella siten, että etusijalla ovat valmistavassa opetuksessa vasta aloittaneet luokanopettajat tai vähän aikaa valmistavan opetuksen opettajana työskennelleet luokanopettajat, joilla on tällä hetkellä opetettavanaan valmistavan opetuksen ryhmä tai ryhmiä. Tämän jälkeen ryhmään valitaan muita kohderyhmään kuuluvia hakijoita kuin edellä mainitut.

Huom! Kohderyhmään on tullut muutos:

 • Kohderyhmä: koulutukseen otetaan myös muita opettajia kuin luokanopettajia. Ensisijainen kohderyhmä on opettajat, joilla on opetettavanaan valmistavan opetuksen ryhmä tai ryhmiä. Tämän jälkeen koulutukseen otetaan myös muita monikileisestä ja -kulttuurisesta opetuksesta kiinnostuneita opettajia.

Opintojen aikataulu

Opinnot alkoivat syyskuussa 2017 ja päättyvät joulukuussa 2018. Lähiopetus järjestetään Turussa noin kaksi kertaa kuussa perjantai-iltaisin ja lauantaipäivisin. Opetuspaikkana toimii Turun yliopiston Educarium-rakennus (Assistentinkatu 5).

Lisätietoja: Tiedusteluihin vastataan sähköpostilla ja puhelimitse. P. 029 - 450 3647 ja 050 - 339 0928 / Heli Vigren tai sähköposti valmo@utu.fi..

Asiasana:
Tagit: