in English
 
 
Tutkimus opettajankoulutuslaitoksella

Opettajankoulutuslaitoksella tehtävän tutkimuksen tavoitteena on edistää tulevaisuuden koulun sekä lasten ja nuorten koulutuksellisista haasteista selviytymistä. Tutkimus kohdistuu pääasiallisesti seuraaviin teemoihin:

  • Tieteellinen ja matemaattinen ajattelu tulevaisuuden digitaalisessa yhteiskunnassa
  • Taiteen, käsityön ja suunnittelun integroitu ja teknologiaa hyödyntävä opetus
  • Monikulttuurisuus, yhdenvertaisuus ja yhteiskunnallinen muutos
  • Kouluhyvinvointi, osallistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen

Yhteiskunnallisen muutoksen osalta tärkeitä oppimisen ja opettamisen tutkimusaiheita ovat opetus- ja oppimisprosessien yhdenvertaisuus, ihmisoikeudet ja demokratiakasvatus sekä pedagogiset haasteet monikulttuuristuvissa koululuokissa.

Lisäksi laitoksella tehdään tutkimusta muilla sen koulutusohjelmiin sisältyvillä alueilla, kuten opettajankoulutus, korkeakoulutus ja eri oppiaineiden didaktiikka.

Kasvatustieteen kentän tutkimusaiheet ovat luonteeltaan monitieteisiä ja tulosten löytäminen edellyttää poikkitieteellistä yhteistyötä. Tämän takia tutkimusta tehdään usein tiiviissä yhteistyössä esimerkiksi kasvatuspsykologian, kognitiivisen neuropsykologian ja sosiaalisten tieteiden kanssa.

Asiasana:
Tagit:


 

 Multinational EU-project

 
digiyouth.JPG