in English
 
 
Julkaisut ja tuotteet

​Tuotteet ovat oppimisen ja oppimisvaikeuksien arvioinnin ja kuntoutuksen yksilö- ja ryhmätyöskentelyssä käytettäviä menetelmiä sekä yleisiä oppaita. Ne kohdistuvat lukemisen ja kirjoittamisen, matematiikan, englannin kielen, motivaation, metakognition ja sosiaalisten taitojen arviointiin ja kuntoutukseen.

Keskuksen tutkijat julkaisevat oppikirjoja ja oppimateriaaleja myös muiden kustantamina.

Jokaisen tuotteen kohdalla on mainittu sen käytölle soveltuvimmat luokka-asteet. Oppimisvaikeusoppilaille testejä ja opetusohjelmia voi käyttää myöhemmilläkin luokilla. Testit ja opetusohjelmat sisältävät aina käyttäjän oppaan sekä tarvittavan testi- tai opetusmateriaalin.

Tilaukset:

https://utushop.utu.fi/c/70-oppimistutkimuksen-keskus/

 

Asiasana:
Tagit: